หลังจากโดนพี่ๆและเพื่อนบ่นให้หลายวันว่าเข้ามาเขียนได้แล้ว เห้นแต่เข้าไปร่วมออกความเห็นกับคนโน้นทีคนนี้ที  แหมก็ต้องเขียนใจหน่อยน่ะว่ามันมือใหม่ถึงแม้จะอยู่กับข้อมูลแต่มันก็ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติม (เสมือนไวส์น่ะรสจะดีก็ต้องมีการบ่มยิ่งนานยิ่งดีนะ)  และบุคคลที่ทั้งผลักและดันให้หาหัวข้อได้ก็คือพี่ศศิธรหรือพี่ปุ๊กของห้องสมุดน่ะเขาบอกว่าเขาสนใจเรื่อง Peer review ซึ่งในฐานะที่สังกัดฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์เราเลยต้องมีการบ้านอยู่หลายวัน (ขอมีข้ออ้างว่าเนื่องจากมีงานเร่งด่วนน่ะ)  แต่ก็คาดหวังไว้ว่าการบ้านชิ้นแรกนี้จะมีประโยชน์กับผู้เข้ามาอ่านบ้างนะคะ 

          ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีพันธกิจด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นมา  ทำให้เกิดการสนับสนุนการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการต่างๆ  และเมื่อมีผลงานออกมาก็ต้องมีการเผยแพร่ต่อไป  ซึ่งการ Peer review  ได้รับการยอมรับว่ามีระบบคัดกรองคุณภาพทางวิชาการของบทความที่ลงเผยแพร่ในวารสาร  Peer review  เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยทั้งหลายได้ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกเพื่อส่งบทความต่อไป ฉะนั้นเพื่อเป็นการเรียกนำย่อยก่อนดังนี้

  Peer review   หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ

          ครั้งต่อไปจะรวบรวมรายการ วารสารPeer reviewed ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดต่อไปนะคะ (คราวนี้อาจจะวิชาการไปหน่อยนะคะ แต่จะพยายามหาเรื่องที่ไม่วิชาการมาสลับกัน)