การจัดการความรู้

การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

1. การงดการใช้สารเคมีในระดับหมู่บ้าน

2. การลดค่าใช้จ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราความเห็น (1)

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

ถ้าชาวบ้านลดการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า  จะทำให้ผลผลิตตกต่ำอย่างเห็นได้ชัด ในแค่ช่วงปีเดียวของการเพาะปลูกเท่านั้นเอง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจใช่ไหมครับอาจารยื

แล้วแบบนี้ เราจะวางกุศโลบายให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีให้น้อยลงยังไงดีครับ  เพราะผมเองก็เพิ่งจะเริ่มทำงานทางด้านเกษตร เลยไม่ค่อยรู้เท่าใดนัก

ผมเคยให้บางหมู่บ้าน แถวพิษณุโลก ทั้งหมู่บ้านมีคนทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีคนเดียวเอง คนอื่นก็หาว่าแก เพี้ยนไปบ้าง ทำอะไรแปลกกว่าชาวบ้านคนอื่น

แต่ผมสนับสนุนมากครับเรื่อง ลดการใช้สารเคมีด้านการเกษตร