กิตติกานต์ 59

จัดทำและติดแผ่นประชาสัมพันธ์ที่ห้องประชุม

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2549  ในช่วงเช้าผมได้ช่วยงานพี่เบิร์ดหัวหน้างานผลิตสื่อ  จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ของ กปภ.  โดยที่แรกพี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิคได้จัดพิมพ์และปริ้นขึ้นจำนวน 2 แผ่น ขนาด กว้าง 32 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว  (ขนาดประมาณเท่าประตูเปิด-ปิด)  จากนั้นผมและตุลาได้เปิดเครื่องเคลือบสติกเกอร์รอเอาไว้  พอแผ่นสติกเกอร์ที่ปริ้นออกมาแห้งแล้ว  ผมกับตุลาและพี่ไก่จึงช่วยกันเคลือบสติกเกอร์โดยใช้สติกเกอร์ใส   ผมเป็นคนตัดขอบกระดาษสติกเกอร์ ตุลาและพี่ไก่เป็นคนวัดขนาดกว้างยาว  จากนั้นจึงนำเข้าสู่ขั้นตอนของการเคลือบสติกเกอร์

      วิธีการทำงานของเครื่องเคลืบสติกเกอร์ก็คือ   จะมีลูกกลิ้งสีแดงอยู่ 2 อัน คือด้านบนกับด้านล่าง   เวลาวางกระดาษใส่เข้าไปจะมี สลักล็อคกระดาษทำหน้าที่ เปิด-ปิด (ใช้หมุนตามเข็มนาฬิกา)   และสวิตช์ เปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง   กับสวิตช์ควบคุมเครื่องให้เลื่อนกระดาษไปข้างหน้า-ถอยหลัง  และสวิตช์ควบคุมเครื่องกระดาษให้เลื่อนช้า-เร็ว  วันนี้เคลือบกระดาษได้ดีมากก็คือไม่เกิดฟองอากาศที่กระดาษเลย  พอเคลือบเสร็จผมและพี่เบิร์ดจึงได้นำไปติดที่โฟมอัดแข็งอีกทีหนึ่ง

      วิธีการนำแผ่นประชาสัมพันธ์ไปติดที่โฟมอัดแข็งมีอุปกรณ์และขั้นตอนดังนี้....

1.นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปูรองพื้นก่อน เพื่อไม่ให้เวลาที่ฉีดกาวกระป๋องลงไปจะได้ไม่เลอะพื้น

2.นำแผ่นประชาสัมพันธ์มาวางไว้บนหนังสือพิมพ์และจัดมุมขอบ

3.ใช้กาวกระป๋อง ยี่ห้อ 3M มาฉีดที่แผ่นประชาสัมพันธ์ และโฟมอัดแข็งให้ทั่ว

4.นำแผ่นประชาสัมพันธ์มาติดที่โฟมอัดแข็งโดยใช้ผ้าแห้งรีดให้ติดกัน

 

     และในช่วงบ่ายของวันนี้พี่เบิร์ดและผม  ได้นำแผ่นประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้นไปติดที่ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 5 เฉพาะด้านหน้าห้อง   โดยดิดที่ชั้น 2 ก่อนแต่เนื่องจากวันนี้ห้องประชุมชั้น 2 มีการประชุมของพนักงานการประปา  จึงไม่ได้ติดพี่เบิร์ดได้ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์เอาไว้ที่กองประชาสัมพันธ์ชั้น 2 ห้องค่างๆ   ผมและพี่เบิร์ดจึงไปติดที่ชั้น5 ก่อน

     วิธีการติดตั้งแผ่นประชาสัมพันธ์มีดังนี้....

1.วัดความสูงของขอบบนลงมาประมาณ 2 นิ้วครึ่ง เพื่อไม่ให้สูงเกินไป

2.ใช้น็อตเจาะไปที่แผ่นประชาสัมพันธ์ด้านมุมขอบ  และยึดติดไปที่ไม้อัดที่กระดานบอร์ด

3.ใช้ที่ปิดหัวน็อตครอบไปที่ตัวน็อตอีกทีหนึ่ง

สิ่งที่ได้รับจากผึกประสบการณ์วันนี้

1.ได้รู้จักวิธีการเคลือบสติกเกอร์การติดลงบนโฟมอัดแข็งและการติดตั้งแผ่นประชาสัมพันธ์ในห้องประชุม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)