กิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านตาก

กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพองค์การ

         การดำเนินกิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านตากได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการพัฒนางานประจำ ทีมประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส ได้นัดหมายการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ดังนี้

          ทีม 5 ส. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการประเมิน เดิมในวันที่ 20 ม.ค. 4 9 เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 ม.ค. ตามความเหมาะสมจะมีคณะกรรมการประเมิน 6 กลุ่ม ในการเข้าเยี่ยมพื้นที่ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในการประเมินอีก 1 พื้นที่คือ ทีมดาวกระจาย(พื้นที่ส่วนด้านหลัง) คาดว่าแต่ละหน่วยคงได้รับความร่วมมือในการเข้าเฃึ่ยมประเมินครั้งนี้ด้วยดี ส่วนในวันที่ 14 ก.พ. นั้นคงคึกคักกับกิจกรรมวันรักโรงพยาบาล เริ่มในเวลา 11.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคารไชยกุล ไผทฉัน มีการประกวดนวตกรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน รายบุคคล ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 ก.พ. 49(มีรางวัลด้วยล่ะ) อ้อ... ปีนี้เราให้ความสำคัญกับทีมทุกทีมด้วยการให้ประธานตึก 5 ส.ทุกตึกทำการคัดเลือกบุคคล 5 ส.ดีด่น จำนวน ตึกละ 5 คน อย่าลืมส่งมาภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้นะคะ ทิ้งท้ายกับการประเมินอีกครั้งในวนที่ 21 เม.ย. และวันที่ 21 ก.ค. 49 เตรียมพร้อมกันด้วยค่า.

           ผมเองได้ฝากทีมประเมินในประเด็นสำคัญๆเพื่อให้กิจกรรม 5 ส เกิดประโยชน์ต่อการทำงานมากขึ้นดังนี้ครับ

ฝากกรรมการประเมิน ช่วยดูเรื่อง
1.
มาตรฐานพื้นที่ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่ มีพื้นที่ไหนที่มีการปรับปรุงมาตรฐานมากที่สุดและมีพื้นที่ไหนที่ปรับปรุงมาตรฐานดีขึ้นแล้วทำงานน้อยลงหรือยุ่งยากน้อยลงบ้าง
2.
เรื่องการใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual control)ของพื้นที่ไหนที่มีความโดดเด่นขอให้ถ่ายรูปไว้ด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันเผยแพร่ ไม่เน้นสวยงามแต่เน้นการใช้งานที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น
3.
เรื่องเข้าก่อนออกก่อนหรือFIFO(First in,First out) ที่เป็นระบบอัตโนมัติมีของที่ไหนที่โดดเด่นบ้าง ที่ไหนที่ทำแล้วยุ่งยากน้อย ปรับจากสภาพเดิมโดยไม่ค่อยรื้อหรือแก้ใหม่ แต่ได้หลักการดี ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย
4.
มีการทำไคเซ้นหรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้การทำงานประจำในหน่วยงานดีขึ้น ขอรบกวนกรรมการช่วยรวบรวมไว้ด้วยขณะที่เดินประเมินเพื่อนำมาจัดทำเป็นแฟ้มงานเพื่อการพัฒนาหรือแฟ้มงานแห่งความสำเร็จ(Portfollio)ซึ่งจะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
5.
ช่วยติดตามผลลัพธ์ของกิจกรรม 5 ส ด้วยว่าทำให้ได้อะไรขึ้นเช่นระยะเวลารอคอย การสูญเสีย ความเสี่ยงลดลง คนไข้พอใจขึ้น ทำงานง่ายขึ้น ความซับซ้อนยุ่งเหยิงลดลง ประหยัดมากขึ้น เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

วราภรณ์ ใจมูล
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 

                   รายงานความคืบหน้าหลังจากที่คณะกรรมการประเมิน 5 ส. ได้เข้าเยี่ยม 6 ทีมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่าแต่ละหน่วยให้ความร่วมมือในการเข้าประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี บางหน่วยมีการทำนวตกรรมเพิ่มขึ้น แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเรามีความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เอื้อต่อการทำงานให้ได้รับความสะดวกและมีผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ยกตัวอย่าง ทีมฟ้าสดใสทำเสื้อสามารถให้ผู้ป่วยใส่ สุดยอด คิดได้ไง ใครอยากรู้แอบไปดูได้เจ้าตัวไม่สงวน ลิขสิทธิ์

                   และมาถึงวันสำคัญ วันที่ 14 ก.พ. (วันรักโรงพยาบาล) เราจะใส่เสื้อสีม่วงตัวใหม่ที่มอบให้ทุกท่านไปแล้ว อย่าลืมนะว่าเราจะร่วมกิจกรรมกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ประกวดนวตกรรม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอ้อ....งานนี้มีการประกวดร้องเพลงมาร์ชประจำโรงพยาบาลด้วยนะ ให้ทีมส่งนักร้องมาขับขานไม่ต่ำกว่า 5 คน ไม่เกิน 10 คน มีเงินรางวัลมอบให้ทั้ง2 ประเภทเลย

วราภรณ์
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 
เพิ่มเติมรายละเอียดของการตัดสิน นวตกรรมที่มีความเป็นเลิศทางด้าน 5 ส. โดยกรรมการด้านวิชาการของ 5 ส. มีเกณฑ์ที่อยากประชาสัมพันธ์คือ
1.นวตกรรมต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 5 คะแนน
2.สามารถนำมาใประโยชน์ในงานและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน 5 คะแนน
3.เน้นเป็นนวตกรรม ในปี 2549 5 คะแนน
4.ตอบสนองตั้วชี้วัดในหน่วยงานและของโรงพยาบาล 5 คะแนน
***นวตกรรมนั้นไม่จำเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์ อาจเป็นระบบการทำงานก็ได้ รีบติดต่อกับวิชาการของ 5 ส. คุณนิตยา อรุณ ภายในวันที่ 10 ก.พ . 49 มีรางวัลที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ