ประกาศ: เรียนท่านสมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้และตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงของการปรับปรุงระบบครั้งใหญ่ อันมีผลทำให้จะมีการปิดระบบเป็นช่วงๆ จึงขอแนะนำให้ หลีกเลี่ยงการฝึกอบรม การใช้ระบบจริงในตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ช่วงที่ผ่านมาหลายท่านคงประสบปัญหาในการใช้ระบบ GotoKnow.org บ้างพอสมควร เช่น ระบบช้า ระบบไม่แสดงบันทึกที่มีอยู่ทั้งหมด เป็นต้น สาเหตุของปัญหาดังกล่าวนี้มีสองประการ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ระบบ และ ด้านซอฟต์แวร์ระบบ

ฮาร์ดแวร์ระบบ

1) สถานการณ์ปัจจุบัน

เครื่องแม่ข่ายที่ทีมงานเช่าใช้ ณ ปัจจุบัน (Dedicated Server) เป็นรุ่นที่ Basic ที่สุด http://www.servepath.com/servers/basicpath.htm ซึ่งไม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากพร้อมๆ กันได้ดีพอ ทำให้เครื่องเกิดการ Overload จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

2) การแก้ไข

ขณะนี้ เครื่องแม่ข่ายกำลังอยู่ในช่วงการ Upgrade เป็นเครื่องที่มีความสามารถสูงกว่ามาก http://www.servepath.com/servers/businesspath.htm ซึ่งต้องใช้เวลาโดยประมาณหนึ่งอาทิตย์ในการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ และอีกทั้งยังต้องมีการปิดระบบประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ทางบริษัท Set up เครื่องตัวใหม่

ซอฟต์แวร์ระบบ

1) สถานการณ์ปัจจุบัน

ระบบบล็อกในเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่นี้เป็นเวอร์ชันแรกซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำการฝัง Python Interpreter ลงไปใน Apache ไม่เก่งในเรื่องการรองรับผู้ใช้จำนวนมากๆ พร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทีเดียว

2) การแก้ไข

ระบบบล็อกในเวอร์ชันสองที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ ซึ่งจะมีความเป็น Knowledge Mananagement System เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะพัฒนาด้วยภาษา Ruby บน Framework ที่เรียกว่า Ruby on Rails ข้อดีก็คือ พัฒนาได้เร็ว และจะสามารถรองรับผู้ใช้ได้มาก

ดังนั้น ด้วยสถานการณ์และการแก้ไขดังกล่าวมา ทางทีมงานจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังสามารถใช้ระบบได้ตามปกติ แต่อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบ GotoKnow.org อยู่บ้างตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

และ ขอแนะนำและขอความกรุณาให้องค์กรที่ได้เตรียมการอบรมการใช้บล็อกโดยการให้ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ กรุณาเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน เพราะท่านอาจเจอปัญหาระบบช้า หรือ อาจจะเจอการปิดระบบในวันดังกล่าว ซึ่งทางทีมงานก็ไม่สามารถแจ้งก่อนล่วงหน้าได้ในขณะนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณคะ
ดร.จันทวรรณ น้อยวัน
ทีมงาน GotoKnow.org