รายละเอียดกฎหมายสิ่งแวดล้อมเยอรมัน
http://www.library.judiciary.go.th/pdf/article1.pdf