หลังจากได้รับแรง (ทั้ง)ผลัก (ทั้ง)ดัน จากคุณวันเพ็ญในการบันทึกบล็อก ก็เลยถือโอกาสเอาวันนี้เป็นฤกษ์ดีในการบันทึกบล็อกเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็นึกไตร่ตรองว่าจะบันทึกเรื่องอะไรดีนะ ...ความสนใจในเรื่องต่างๆ ก็ยังไม่ชัดเจนนัก ดูไปดูมาก็เอาประสบการณ์ในการทำงานบรรณารักษ์ และงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละที่พอจะกล้อมแกล้มไปได้ ก็ขอเริ่มบรรเลงเลยแล้วกันนะคะ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการประสานงานและปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยแบ่งเป็นคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 1) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ 2) คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ 3) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 4)คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร 5) คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 6) คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

       และดิฉันในฐานะหนึ่งในคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในคณะทำงานฯ โดยปกติจะมีวาระการประชุม 3-4 ครั้ง ต่อปี ในการประชุมครั้งก่อนหน้านี้ และครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อปลายเดือนธันวาคม 48 คณะทำงานได้พูดคุยกันถึงเรื่อง ระบบ QuestionPoint กับบทบาทของ Reference Service ซึ่งเป็นระบบความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการจัดให้บริการสารสนเทศ ในการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์ โดยเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดทั่วโลก (Virtue Reference Desk Collaborative Services)

QuestionPoint เป็นโครงการวิจัย/ พัฒนาระหว่าง LC (Library of Congress) และ OCLC (Online Computer Library Center) สำหรับบทบาท QuestionPoint กับงานห้องสมุดนั้นถือเป็นงานบริการเชิงรุกที่คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ กำลังศึกษาข้อมูลและทดลองใช้ เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบที่จะรองรับงานบริการของห้องสมุดได้ คือ

  • มีฟังชั่นให้บรรณารักษ์ตอบ ติดตาม และจัดการกับคำถามทางอินเทอร์เน็ต
  • เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเวลาจัดให้บริการโดยไม่ต้องเพิ่มบรรณารักษ์
  • มีการรายงานและติดตามผลได้ทั้งในแง่ผู้ใช้ และผู้ให้บริการ
  • ผู้ใช้เข้าถึงได้ไม่จำกัดจากทุกที่ ทุกเวลา
  • ทำงานร่วมกัน เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มระดับประเทศ และทั่วโลก

 มีหลักการทำงานง่ายๆ คือ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล/ คำถามต่างๆ ผ่านเข้ามาในระบบ โดยสามารถเลือกดูคำถามที่เคยมีผู้สอบถามมาแล้ว (FAQ) จากฐานข้อมูลคำถามของระบบ หรือหากคำถามนั้นยังไม่มีผู้ถามมาก่อน ผู้ใช้บริการก็สามารถถามคำถามนั้นกับบรรณารักษ์ผ่าน E-mail Reference หรือ Instant Message (Chat) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องผ่านการลงทะเบียนกับระบบมาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นบรรณารักษ์จะหาค้นคว้าหาข้อมูล และตอบคำถามให้กับผู้ใช้บริการ แต่หากคำถามนั้นบรรณารักษ์ผู้นั้นไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ ก็สามารถส่งคำถามนั้นต่อไปยังบรรณารักษ์ท่านอื่นซึ่งอยู่ในเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ (โดยระบบแล้วสามารถแบ่งกลุ่มเป็น Local = ภายในมหาวิทยาลัย/ ภายในประเทศ และ Global = ต่างประเทศ มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยของต่างประเทศหลายแห่งได้ใช้มานานแล้ว) ...จริงๆ แล้วรายละเอียดปลีกย่อยของ QuestionPoint นี้ยังมีอีกเยอะค่ะ แต่เกรงว่าจะเยิ่นเย้อมากไป จึงขอบอกการทำงานคร่าวๆ ไว้เพียงเท่านี้ก่อน

ในระยะแรกคณะทำงานฯ ได้ขออาสาสมัครบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันต่างๆ เพื่อแบ่งสาขาการตอบคำถามในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสำนักหอสมุด ม.นเรศวรลงชื่อเป็นอาสาสมัครในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่คณะทำงานฯ ทดลอง และศึกษาการใช้อยู่ค่ะ หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว จะมาบอกเล่าภาค 2 กันต่อนะคะ