ธุรกิจการจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า (ฉบับปรับปรุง)

ธุรกิจการจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า (ฉบับปรับปรุง)
ในปัจจุบันนี้มีนำการจัดการฝึกอบรมมาใช้เพื่อให้ความรู้และเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ  เพราะในตอนนี้มีการแข่งขันกันมากในทางด้านของธุรกิจบริษัทต่างๆเกิดการแข่งขันกันมากเพื่อจะให้บริษัทของตนเป็นที่ยอมรับของสังคมและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตามยุคตามสมัยในปัจจุบัน

          การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้ความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันซึ่งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบและ ลักษณะการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ  ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  แต่การฝึกอบรมก็มีทักษะที่น่ายอมรับก็คือ  การฝึกการทำงานเป็นทีมคือให้บุคลากรในบริษัทมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เช่น  การใช้โปรแกรม Microsoft Office, การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล, การใช้งานโปรแกรม Photoshop การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และอื่นๆอีกมากมายที่บุคลากรควรที่จะรู้

           การจัดการฝึกอบรมที่เป็นอยู่ในตอนนี้ข้าพเจ้ามีความคิดว่า อีก 5 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มที่จะต้องเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะมีการแข่งขันสูงมากและมีความต้องการมากในต่อไปข้างหน้าเพราะ  บริษัทแต่ละบริษัทอยากที่จะให้บุคลากรของเขาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่าบุคลากรของบริษัทอื่นๆ  จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดว่าการจัดการฝึกอบรมจะเป็นที่ยอมรับมากในอีก 5 ปีข้างหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปวีณาComworkความเห็น (1)

ปวีณา
IP: xxx.91.140.36
เขียนเมื่อ 
บทความนี้อยู่ใน ชุมชนcomwork แล้วค่ะ และหนูได้ทำการแก้ไขคำที่สะกดผิดเรียบร้อยแล้วค่ะ อาจารย์