อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ส่วนกองกลาง

ช่วงเช้า

     วันนี้งานในช่วงเช้าของเราคือ การนำข่าวประชาสัมพันธ์ที่พนักงานของโรงพิมพ์นำมาส่งที่ชั้น5 ของเรา ชั้น5 จะได้ข่าววารสารนี้ประมาณ 15 ฉบับ โดยการทำงานของเราก็คือเช็คข่าวว่ามีกี่ฉบับ เสร็จแล้วก็ต้องเลือกว่าเราต้องส่งให้ใครบ้าง พี่เปิ้ลบอกว่าให้เอาไปวางไว้บนโต๊ะป้าต่าย 1 ฉบับ (ผู้ดูแลงานต่างๆในชั้น5) ส่วนที่เหลือให้แผนกการภาพ 1 ฉบับ แผนกโสตทัศณูปกรณ์ 1 ฉบับ เลขาหัวหน้าห้องกอง 1 ฉบับ ที่เหลือส่งให้แผนกผลิตรายการมีพี่ปุ๊กเป็นผู้เขียน Inside ข่าวประชาสัมพันธ์ พี่แก้วและพี่อุ้ยผู้ประกาศข่าวของเสียงตามสาย พี่ตุ๋ยและพี่โต้ง ผู้ผลิตรายการของทาง EGAT TV ที่เหลือวางไว้ที่เคาท์เตอร์รับงาน และเราทำหน้าที่รับโทรศัพท์ที่เคาท์เตอร์ด้วย

ช่วงบ่าย

     เราทำหน้าที่ในการ   COPY CD ยอดมนุษย์ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นภาคการ์ตูน โดยใช้โปรแกรม Alcohol 120% COPY ขั้นตอนในการทำงาน

     -เลือก IMAGE MAKING WIZARD COPY

     -เลือกประเภทที่ต้องการ เราเลือก VIDEO CD กด NEXT

     -เลือก READ SPEED 16x (การที่เลือก16xนั้นเพราะเราต้องการความละเอียดของงานมากเราจึงต้องทำการคัดลอกแบบช้าๆ) ตั้งชื่อเป็น NEW กด NEXTเครื่องก็จะทำการเก็บข้อมูลลงไปในไดร์ฟ C

     -เลือก IMAGE BURNING WIZARD

    -แล้วก็กำหนดจำนวนแผ่นและเลือกลบข้อมูลทิ้งด้วยแล้วก็ทำการCOPY

ความรู้ที่เราได้รับในวันนี้

     -เราได้มาจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราเป็นผู้ทำหน้าที่แจกเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าหน้าร้อนนี้ เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี2549 นี้ คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็น 21,536 เมกะวัตต์ หรือ ร้อยละ 4.86 และใช้พลังงาน 143,800 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 6.49 ในหน้าร้อนนี้อาจจะมีการใช้พลังงานเพิ่มเกือบ 50,000 ล้านหน่วย ตามที่เชื้อเพลิงมีราคาแพง และก๊าชธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักร้อยละ 70 มีประมาณจำนวนจำกัด จึงต้องเดินเครื่องด้วยน้ำมันเตา และน้ำมันดีเซลในช่วงหน้าร้อนนี้ ร้อยละ 10 จึงส่งผลต่อค่า ft และส่งผลให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นด้วยค่ะ