สู่วิสัยทัศน์ใหม่:มหัศจรรย์แห่งพลังความคิด

tum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกวันนี้มีหลักฐานยืนยันในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นทุกขณะว่า ความคิดเล็กๆน้อยๆของคนเล็กๆที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำในองค์กรหรือในสังคม ถ้าหากได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารงานเพื่อรับฟังความคิดของคนเหล่านี้อย่างเหมาะสมแล้วสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้ ตัวอย่างเช่นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เช่นโตโยตา เป็นกรณีตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความรู้ของพนักงานในระดับปฏิบัติการ มีการจัดกิจกรรมประกวดความคิดในการปรับปรุงงานของตนเองของพนักงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เพราะเชื่อว่าพนักงานคือผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด มาถึงขณะนี้กิจกรรมนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานของสมาชิกทุกคนภายในองค์กร

อ่านเจอข้อเขียนนี้แล้วโดนใจ...จึงนำมาแนะนำให้อ่านกัน  โดยเป็นข้อเขียนของธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผนเศรษฐกิจและสังคม เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นนักวิชาการด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ  เป็นอดีตข้าราชการบำนาญ และอีกหลายอย่าง รวมทั้งการเป็นคอลัมน์นิสต์ที่เขียนเรื่องลักษณะนี้ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ
http://www.mgrweekly.com/

สู่วิสัยทัศน์ใหม่:มหัศจรรย์แห่งพลังความคิด

ผู้จัดการรายสัปดาห์ (Th) Thursday, January 19, 2006  16:00

         พลังความคิดของคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอานุภาพร้ายแรงไร้ขีดจำกัด

          กระแสประชาธิปไตยรวมทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันอย่างเป็นเครือข่ายไร้พรมแดน เปิดโอกาสให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างกว้างขวางในทุกเวลาและสถานที่

          ในโลกปัจจุบันไม่มีใครสวามารถมาปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้ว

          สังคมไทยเราซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมากมายหลากหลายแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าถ้าหากนำมาใช้กันอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นที่แน่นอนได้ว่าจะทำประโยชน์มหาศาลกับบ้านเมืองแต่ในทางตรงกันข้ามหากสมาคมในสังคมใช้โอกาสจากกระแสประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างพลังความคิดไปใช้ในทางชั่วร้ายไม่สร้างสรรค์ล้มล้างบ่อนทำลายกันโทษอย่างมหันต์ก็จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเช่นกัน

          ความคิดในที่นี้หมายถึงความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปกลับการมองเห็นโอกาสในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนา วิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

          องค์กรใดขาดความสามารถในการค้นหาความคิดใหม่ๆย่อมถดถอยและโดนจำกัดไปโดยคู่แข่งที่มีความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ

          ผู้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะให้ความสนใจแต่ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดามีความสัลับซับซ้อนเลิศหรูลึกซึ้งทางด้านวิชาการทำอะไรก็มักจะจ้างที่ปรึกษาค่าตัวแพงๆ
          ชอบรับฟังแต่ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิระดับด็อกเตอร์ซึ่งพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำเต็มไปด้วยศัพท์แสงเฉพาะทางวิชาการที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎี
          ทุกวันนี้บรรดาเหล่านักวิชาการเขาชอบบัญญัติศัพท์แสงใหม่ๆทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้นมากทุกที บางทีก็ไม่มีอะไรใหม่แต่งคำพูดเสียใหม่ให้เลิศหรูว่าเป็นเรื่องใหม่เพื่อแสดงภูมิปัญญากันเท่านั้นเอง

          คนพูดเรื่องง่ายๆให้มันยากเต็มไปด้วยหลักวิชาความรู้ทางวิชาการที่สลับซับซ้อนศัพท์แสงสูงๆมักจะเด่นดังในวงวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ
          คนพูดเรื่องยากๆให้ฟังกันง่ายๆมักจะไม่มีคนสนใจ ไม่มีใครเชื่อถือหาว่าไม่มีภูมิปัญญา
          ความจริงแล้วความคิดเล็กๆของคนเล็กๆที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ประจำถ้าหากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารงานเพื่อเพื่อรับฟังความคิดของคนเหล่านี้ให้มากขึ้นก็ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล

          ทุกวันนี้มีหลักฐานยืนยันในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นทุกขณะว่า ความคิดเล็กๆน้อยๆของคนเล็กๆที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำในองค์กรหรือในสังคม ถ้าหากได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารงานเพื่อรับฟังความคิดของคนเหล่านี้อย่างเหมาะสมแล้วสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

          มีเรื่องเล่าให้ฟังต่อๆกันมาว่าผู้บริหารระดับสูงของผู้บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งมักจะเดินทางไปเยี่ยมโรงงานกลั่นน้ำมันอยู่เสมอ วันหนึ่งเขาถามคนงานซึ่งกำลังบรรจุน้ำมันลงถังเพื่อส่งออกว่าต้องใช้ตะกั่วเพื่อบัดกรีกี่หยดต่อการบรรจุถังน้ำมันหนึ่งในคนงานตอบว่าต้องใช้ 40 หยด

          ผู้บริหารคนนั้นถามต่อไปว่า จะลดลงเหลือเพียง 38 หยดได้หรือไม่ คนงานตอบว่าไม่ได้แต่ถ้าใช้ 39 หยดก็คงจะได้

          เมื่อผู้บริหารรับฟังความคิดของคนงานมาสั่งการลดตะกั่วที่ต้องใช้ในการบัดกรีบรรจุให้เหลือใบละ 39 หยดทั้งโรงงานสามารถประหยัดเงินคิดเป็นเงินไทยได้ราวๆ 1 แสนบาทในปีแรกและเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปีต่อมา

          บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เช่นโตโยตา เป็นกรณีตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความรู้ของพนักงานในระดับปฏิบัติการ มีการจัดกิจกรรมประกวดความคิดในการปรับปรุงงานของตนเองของพนักงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เพราะเชื่อว่าพนักงานคือผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด มาถึงขณะนี้กิจกรรมนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานของสมาชิกทุกคนภายในองค์กร

          ผู้บริหารระดับสูงควรปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการเป็นผู้สั่งการและแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตนเอง มาเป็นผู้ส่งเสริมผลักดันผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชาให้เสนอความคิดดีๆให้มากที่สุด

          ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญยิ่งให้การจัดการให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำความคิดของคนในองค์กรมาใช้ให้เกิดพลังจะต้องช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อชี้ชวนให้ช่วยกันเสนอความคิดมีการทำให้กระบวนการแสดงความคิดเห็นไม่ต้องผ่านขั้นตอนอย่างเป็นทางการเกินไปจะเป็นอุปสรรคปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นดีๆของคน

          ผู้บริหารจะต้องนำความคิดที่รวบรวมได้มาประเมินและแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของความคิดให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการทำงานและจะได้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อความคิดผ่านการประเมินแล้วก็จะต้องได้รับการนำออกไปแปลงออกไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างรวดเร็ว มีการติดตามประเมินผลกันต่อไป

          การออกไปฝังตัวเงียบๆรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การบริหารราชการของประเทศเราของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศนับได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของผู้นำทางการเมืองในการลงไปเรียนรู้รับฟังความคิดของผู้ที่มีประสบการณ์จริงในพื้นที่นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

          ผู้เขียนขอส่งกำลังใจและขออวยพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างอันดีในการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมมาสู่การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดจากบุคลากรระดับปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป--จบ--

          --ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 - 29 ม.ค. 2549--

ข้อเขียนนี้อ่านแล้วโดนใจจริง ๆ เพราะหากทุกองค์กร/หน่วยงานให้ความสำคัญกับคน"เล็ก ๆ "และทำให้เขาได้แสดงความรู้ความสามารถในแบบที่ถูกที่ควรก็น่าจะดี เพราะ"มด"ตัวเล็ก ๆ เมื่อรวมกันก็มีพลังมหาศาล ไม่เชื่อลองไปนั่งสังเกตพลังมดที่บ้านดูก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the wayความเห็น (1)

orange
IP: xxx.152.5.6
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับข้อเขียนดีๆแบบนี้ค่ะ  เป็นประโยชน์กับงานที่ทำอยู่มากเชียวค่ะ

ครูส้ม