ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช

คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Usernameratchot
สมาชิกเลขที่3177
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่โรงเรียน (ชายล้วน) สวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมกับความฝันจะเป็นช่างคิด ช่างเขียนเพื่อไปเรียนสถาปัตย์ตั้งแต่มัธยมต้น จนในที่สุดกลายมาเป็นนิสิตและบัณฑิตสถาปัตยกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยดีกรีปานกลาง แต่ครูอาจารย์พอรู้จักด้วยการเป็นนักกิจกรรม (ละคอนถาปัด) ตัวยงในปี 2533 ต่อจากนั้นได้เดินตามหาความฝันของตัวเองด้วยการเป็นสถาปนิกในสำนักงานเอกชนอยู่เกือบสิบปี พร้อมกับงานออกแบบอาคารจำนวนพอสมควรทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อมาหลังจากเรียนจบปริญญาโทด้านเทคโนโลยีอาคารจากจุฬาลงกรณ์อีกเช่นกันในปี 2542 ได้พลิกผันตัวเองมาเป็นอาจารย์สอนยุวสถาปนิกหรือนิสิตสถาปัตย์ นับรวมได้อีกกว่า 10 ปีพร้อมกับทำงานออกแบบ (ให้เพื่อนๆ) เป็นงานอดิเรก

ระหว่างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (แต่ไม่ได้เป็นดาว) ได้มีโอกาสไปทำงานสนับสนุนสมาคมวิชาชีพของตนเองคือ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่เป็นกรรมการเล็กๆ (แต่ตัวใหญ่) จนได้รับความไว้วางใจให้มีตำแหน่งบริหารเป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการสมาคมฯ (ตัวยังใหญ่เหมือนเดิม) โดยมีผลงานเรียบเรียงหนังสือ “รู้จักสถาปนิก” เพื่อเผยแพร่ความรู้จักในวิชาชีพแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สถาปนิกมาโดยตลอด จนในปัจจุบันก็ยังแวะเวียนช่วยงานของสมาคมฯ และสภาสถาปนิกอยู่อย่างสม่ำเสมอจนปัจจุบัน

นอกเหนือจากงานสอนที่เป็นงานหลัก และมีงานรองเป็นงานเขียนหนังสือ บทความ และจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรมทั้งในรูปแบบชั่วคราวและประจำ ยังมีภาระหน้าที่เป็นคณบดีคณะสถาปัตย์ (รักษ์โลก) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกหนึ่งตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552 ไปจนถึง 2556 พร้อมๆ กับได้รับการยกย่องให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นจากคณะสถาปัตย์ จุฬา ปี 2552 และ “คนดีศรีสวนฯ” จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปี 2553 อีกด้วย