ประสาน54

ความแตกต่างของสาย

24/1/49

       วันนี้เริ่มงาน 9.00 น. ถ่ายงานฝึกอบรม Counseling สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ณ ห้อง 627 ปาลวัฒน์วิไชย 1 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

      เป็นงานถ่ายวงจรปิด 2 จุด ใช้กล้อง 3 ตัว wireless  3 ตัว แผง Switcher  วันนี้ผมทำหน้าที่เป็นตากล้องตัวที่ 2 คือตัวที่ 1,2 จะอยู่ในห้องที่ใช้เป็นห้องจำลองเหตุการณ์ เป็นการสาธิต การตอบคำถามของผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่แพทย์จะต้องตอบคำถามกับญาติของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่างเกิดขึ้น ส่วนกล้องตัวที่ 1 พี่วิทยาเป็นผู้ดูแล พี่สัญชัยควบคุมแผง Switcher พี่ทวิคุมกล้องตัวที่ 3 และพี่หนูดูแลเรื่อง Wireless ทั้ง 3 ตัว

สิ่งที่ได้จากวันนี้

  • ได้เห็นความแตกต่างของการใช้สาย File-Y (สายไฟวายส์) กับสาย RCA ถ้าใช้สายไฟวายส์ คุณภาพของภาพและเสียงจะดีกว่า จะชัดกว่า แต่ข้อเสียก็คือ เสียงจะมาช้ากว่าภาพ
  • ส่วนสาย RCA จะได้เสียงที่ตรงกับภาพ แต่ข้อเสียก็คือ คุณภาพที่ได้จะมีคุณภาพน้อยกว่าสายไฟวาบส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประสานความเห็น (1)

ตุลา
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 
เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศของครุศาสตร์   ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2549  จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีน  จะขอเก็บเพิ่มอีก 150 บาท ค่าโต๊ะจีน   วันที่ 29 มกราคม  2549  จะบอกรายละเอียดอีกทีและจะเก็บเงินเลย  ถ้าไม่ไปวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2549  เงินก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับ