เป็นภาพการแสดงกิจกรรมของพวกเราชาว ICU

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่นี่

บันทึกภาพกิจกรรมงานปีใหม่ 2549 ที่ตึก ICU ศัลยกรรมโรคหัวใจ