ยังหลงทางกันอยู่
           ผมเฝ้ามองและติดตาม KM ในหน่วยราชการผ่าน บล็อก     และเห็นว่าสิ่งที่นำมานำเสนอใน บล็อก เกือบทั้งหมดเป็นเรื่อง KM ไม่ใช่เรื่องงาน     ผมจึงสรุปว่า KM ในหน่วยราชการส่วนใหญ่ยังหลงทางกันอยู่     KM ที่ไม่หลงทาง คือ KM ที่เน้นการปรับปรุงงาน     เน้นเอาวิธีทำงานดีๆ หรือวิธีการใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกัน    หรือแม้แต่ไอเดียใหม่ๆ ก็ ยังดี
วิจารณ์ พานิช
๑๗ กค. ๔๘