คำคมประจำสัปดาห์

ไร้บริบท ไร้ความรู้
คำคมประจำสัปดาห์
   “Without context no knowledge”
  
ไร้บริบท  ไร้ความรู้
           จากบทความวิจัย  Iske P & Boersma W. Question and answer system for knowledge sharing : concepts, implementation and return on investment. J of Knowledge Management 2005; 9(1) : 126 – 145.   

 

            หมายความว่า ความรู้เพื่อการปฏิบัติผูกพันอยู่กับบริบท     ดังนั้นหากไร้บริบท    ก็จะไร้ความรู้เพื่อการปฏิบัติ     ส่วนหนึ่งของปัญญาปฏิบัติจึงเป็นปัญญาเกี่ยวกับบริบทของเราเอง
วิจารณ์ พานิช
๑๗ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)