กิตติกานต์ 53

งานต้อนรับ นักนิเทศสัมพันธ์ มาใหม่

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2549 ในตอนเช้าพี่เบิร์ดหัวหน้างานผลิตสื่อได้ปริ้นและพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์โดยให้ผมเป็นตนติดลงในโฟมอัดแข็ง  ส่วนตุลาและอติกานต์ได้จัดทำภาพการ์ตูนจากโปรแกรม flash macromedia และนำรูปพี่ๆ เจ้าหน้าที่กองผลิตสื่อทุคนมาติด

     และในตอนบ่ายพี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิคและผมได้ช่วยกันจัดทำ สคส.ปีใหม่เป็นกระดาษโปสเตอร์ขนาด กว้าง 22 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว จำนวน2 แผ่น  โดยปริ้นออกมาเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวและตัดแบ่งครึ่งออกเป็น 2 ภาพ  เพื่อไม่ให้เปลืองกระดาษมาก   หลังจากนั้นพี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อและผมได้นำภาพที่ปริ้นเสร็จแล้วนำมาติดสติกเกอร์ใส  และติดกับกระดาษโฟมอัดแข็ง  และตัดแต่งขอบโดยพี่เอกเป็นคนตัดแต่งขอบส่วนผมเป็นคนวัดขนาดความกว้างยาวกระดาษ (ที่พี่เอกเข้ามาช่วยเพราะว่าเป็นงานรีบมากกลัวไม่เสร็จ) เพราะว่าต้องนำไปติดที่งานตอนเย็น  และพี่ไก่ได้ปริ้นภาพที่ตุลาและอติกานต์จัดทำขึ้นเป็นโปสเตอร์กระดาษขนาดใหญ่  หลังจากนั้นพวกพี่ๆ ที่กองผลิตสื่อได้จัดเตรียมของเพื่อนำไปงานต้อนรับนักนิเทสสัมพันธ์ที่มาใหม่ 3 คน

     หลังจากนั้นจึงเดินทางไปที่โรงแรม "เอบีน่า" กับพี่เบิร์ด  ส่วนพวกพี่ๆ นักนิเทศสัมพันธ์เดินทางไปก่อนเพื่อจัดเตรียมงาน   ตุลาได้เป็นคนถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานรวมทั้งพิธีมอบของและการจับของขวัญ   และพี่เบิร์ดได้ให้เราทั้งสามคนขึ้นบนเวที เพื่อพูดความรู้สึกต่อการฝึกงานที่การประปาส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา  และพี่เบิร์ดได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง 3 คน ในการฝึกประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)