เป้าหมาย การยกระดับการรู้หนังสือ ปี 2549

เป้าหมาย ภาคอีสาน
ในการยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยดำเนินการนำร่อง 1 อำเภอ 1 ตำบล ของ กศน. ทั้ง 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีงบประมาณ 2549 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 719,230 คน นั่นคือ จะทำให้ประชาชนดังกล่าว มีการศึกษา อย่างน้อย 9.5 ปี (ระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งตัวเลขนี้ เป็นตัวเลขที่สำรวจ ในเดือน ธันวาคม 2548 โดยจังหวัดต่างๆ ได้ สำรวจ และส่งมาให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตัวเลขนี้ จะมีการ Update ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.ความเห็น (0)