กลุ่มออมทรัพย์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ตอนที่ ๒)

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลุ่มออมทรัพย์สัจจะสะสมทรัพย์ จะเน้นให้คนในชุมชนมีสัจจะต่อกัน มีนำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

เรื่องที่ต่อจากตอนที่ ๑ คงเป็นเรื่องราวของหมู่ที่ ๑๓ เป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยผู้นำของหมู่ที่ ๑๓

เรื่องราวของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์เริ่มตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๔๑ ช่วงปลายปี เริ่มแรกของการเปิดตัวกลุ่มออมทรัพย์ใช้วิธีการแบบแทรกซึมคือเข้าไปพูดคุยตาม style การทำงานของคุณเทพพิทักษ์ (จะไม่เข้าแบบบุ่มบ่ามค่อยๆให้ซึมความรู้สึกอยากก่อน) เมื่อพูดคุยได้ซักพัก(คุยกับกลุ่มผู้นำเป็นส่วนใหญ่)ก็เปิดเวทีเพื่อทำความเข้าใจและสรรหาคณะกรรมการมาเพื่อบริหารจัดการ ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ เปิดรับสมัครสมาชิกมีสมาชิกประมาณ ๔๕ คน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกันเองหรือไม่ก็ญาติ เงินก้อนแรก ๒,๐๐๐กว่าบาท ต่อมามีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งการใช้เสียงตามสาย การออกเดินพบปะพูดคุย เดือนตุลาคมมีสมาชิกประมาณ ๗๕ คน ปิดรับสมัคร เพราะการเปิดรับสมัครสมาชิกสัจจะสะสมทรัพย์จะมีเพียงปีละ ๑ ครั้ง (อันนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดขึ้น) ปีต่อมาสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีเงินกองนี้ประมาณ ๑๐ ล้านบาทเป็นเงินหมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)