วันนี้ก็มาถึง ร.ร. เวลา 8.00 น.ก็ทำการดูแลเด็กนักเรียนเข้าแถวครับหลังจากนั้นได้รับมอบหมายให้จัดโต๊ะสอบภายในห้องประชุมแต่ให้จัดหลังจากที่ใช้ห้องประชุมเสร็จแล้วก็คือในช่วงเย็นนั่นเองโดยตอนบ่ายก็ทำการเปิดห้องประชุมตามปรกติหลังจากนั้นก็เก็บเก้าอี้ออกจากห้องประชุมทั้งหมดแล้วยกโต๊ะเรียนมาวางตามแผนผังที่ได้มา