กลุ่มออมทรัพย์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ตอนที่ ๑)

  ติดต่อ

  เงินที่ทางรัฐให้มาเพื่อทำโครงการนำร่อง ถึงไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไร  

วันนี้แม้จะยุ่งๆๆๆ ตื่นแต่ตอนตี 5 ไปทำกิจกรรมส่วนตัว แต่ก็ต้องรีบกลับมาที่ทำงานเพราะอยากมาเขียนเล่าสิ่งที่ได้ไปสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอพระสมุทรเจดีย์

จากการสัมภาษณ์คุณเทพพิทักษ์  ทนทาน และ คุณจำรูญ  พิญญะชิต และคุณจันลอง  ภาคน้อยซึ่งเป็นคณะกรรมการรุ่นแรก

ที่มาที่ไปของเรื่องราวคือ ผู้นำพัฒนาชุมชนคือคุณเทพพิทักษ์ และพัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่รับผิดชอบตำบลในคลองบางปลากด คือ นายสมพร ทั้ง ๒ เป็นผู้นำความคิดเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้ามาในหมู่ที่ ๑๓ ที่มาเหตุปัจจัย ๓ อย่างที่น่าสนใจ คือ ๑) เป็นโครงการที่รัฐให้การสนับสนุนโดยผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน ๒) เป็นโครงการที่สามารถสร้างผลงานให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ทั้งกับ คุณเทพพิทักษ์และพัฒนาการ และ ๓) เป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนได้ จากคำพูดของคุณจำรูญกล่าวถึงการรวมกลุ่มออมทรัพย์ว่า " ถ้าเรามีเงิน ๑๐๐ บาท เพื่อนมีเรื่องเดือนร้อนต้องการยืม ๑๐๐ บาท ถ้าเราให้ไปหมดเราก็เดือดร้อน แต่ถ้าเราให้คนมารวมกลุ่มกันซัก ๑๐ คน คนละ ๑๐ บาทก็เท่ากับ ๑๐๐ บาท ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนมากเกินไป"

ในครั้งนั้นปี ๒๕๔๑ ที่รัฐให้การสนับสนุนในเรื่องความรู้ ทั้งเรื่องของการทำบัญชี การปล่อยสินเชื่อ การทำงานแบบมีส่วนร่วม นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ต้อมาได้สนับสนุนเงินมาให้อำเภอพระสมุทรเจดีย์มีทั้งหมด ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นเงินสำหรับลงทุนทำร้านค้าชุมชน ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาทเป็นเงินที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ทั้งจากการศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา ปัจจุบันกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินการได้มีเพียง ๔ กลุ่มเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKM

หมายเลขบันทึก: 13075, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-27 23:30:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากด#การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)