ใช้การ "จับภาพ" แทนการติดตามผลงาน KM

         สอศ. ต้องการติดตามผลงาน KM แก้จน   เอามาเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้บริหารสถาบัน (404 แห่ง) ดูเป็นตัวอย่างในการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาในสังกัด   ดร. สุริยะผู้รับผิดชอบงาน KM แก้จนได้มาปรึกษา สคส.   จึงแนะนำให้ใช้การ "จับภาพ KM" เป็นเครื่องมือ   ซึ่งก็คือการเข้าไปดูการปฏิบัติจริงหรือเข้าไปพูดคุยกับ "คุณกิจ",  "คุณอำนวย",  และ "คุณเอื้อ"   เพื่อประเมินว่ามีกิจกรรม KM จริงหรือไม่   ถ้ามี  เป็นกิจกรรม KM ที่เข้มแข็งจริงจังเพียงใด   สคส. มีทีมประสานงานและทีมประชาสัมพันธ์ที่มีทักษะในการทำงานนี้ได้   งานนี้เป็นการทำงานแบบมีค่าบริการ   โดยคุณธวัชเป็นผู้ประสานงาน

         เมื่อ "จับภาพ" พบ KM ดี ๆ   ทีมงานก็จะเขียนข่าวไปลงหนังสือพิมพ์และนิตยสาร   หรือถ้าดีเด่นก็อาจพาสื่อมวลชนลงเยี่ยมพื้นที่   ทำให้สื่อเอาไปเผยแพร่ตามมุมมองอิสระของผู้สื่อข่าว

         เรามีวิธีการที่จะให้ภาพที่ได้ไม่เป็นภาพที่โรยหน้าด้วยผักชี   และในขณะเดียวกันถ้า KM ดังกล่าวเป็น "ของจริง"    กลุ่ม KM ที่ได้รับการ "จับภาพ" ก็จะเท่ากับได้ ลปรร. กับทีม "จับภาพ"   เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   กิจกรรม "จับภาพ" จึงเป็นกระบวนการ KM ในตัวของมันเอง   มีประโยชน์หลายชั้น

         เมื่อทีมงานไปจับภาพกลับมาแล้ว   จะเอามาเล่าสู่กันฟังครับ

         ขอเปิดเผยเคล็ดลับว่า   งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 1 - 2    ธ.ค.48  ที่มีตัวอย่าง KM เด่นมาให้ ลปรร. กันนั้น   ส่วนหนึ่งเป็นผลของการ "จับภาพ KM" ครับ

วิจารณ์  พานิช
 18 ม.ค.49