วันนี้มาถึงที่โรงเรียนก็เวลาประมาณเดิมครับคือ 8.00 น. ก็ทำหน้าที่ประจำคือการดูแลนักเรียนให้เข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็นั่งดูแลห้องประชุม หลังจากนั้นก็ทำการเปิดห้องประชุม เพื่อให้นักเรียนสวดมนต์ พอใช้เสร็จก็ถึงหน้าที่ที่เราต้องทำการเก็บครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ