ระบบแลกเปลี่ยนชุมชนบ้านโนนตากลาง นครราชสีมา (ตัวอย่างกิจกรรมจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร)

การบริหารจัดการของกลุ่มตามที่ท่านคิดต้องสามารถมาก

ขอเล่าระบบแลกเปลี่ยนชุมชนจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์จุก วัดโนนตากลาง จ.นครราชสีมาในการประชุมที่ชัยภูมิ (ขอบอกก่อนว่ายังเป็นแนวคิดภาคสวรรค์ และผมอาจเล่าได้ไม่ครบถ้วน) ดังนี้

1)กลุ่มทำหน้าที่บริหารระบบโดยออกคูปองใจแทนเงิน และจัดการกับสินค้าที่แลกเปลี่ยนได้ในรูปแบบต่างๆ

2) กลุ่มจะรับเฉพาะคูปองใจเท่านั้นใครจะแลกเปลี่ยนสิ่งของกันจะต้องเปลี่ยนเป็นคูปองใจก่อน

3)สมาชิกสามารถนำกล้วย1หวีมาแลกได้5คูปองใจหรือนำเงินมาแลกเป็นคูปองใจโดยที่หากเป็นเงินจะถูกหัก10%เช่นเงิน100บาทแลกคูปองใจได้90คูปองใจเป็นต้น

4)ของที่กลุ่มแลกมาจะแลกเท่าทุนคือกล้วยราคา5คูปองใจ หากอีกคนเอาผักมาแลกได้5คูปองใจ เมื่อนำ5คูปองใจมาแลกกล้วยก็เสมือนกับเอาผักไปแลกกล้วยโดยตรง (ไม่มีส่วนต่าง)

5)แต่หากนำเงินสดมาแลก จะต้องแลกเป็นคูปองใจก่อน ก็จะถูกหักไว้10% ก็ต้องใช้เงินสดมากกว่า5บาทถึงจะแลกได้5คูปองใจ ทำให้คูปองใจมีค่ามากกว่าตัวเงิน

6) กลุ่มจะนำสิ่งของที่แลกได้แลกเปลี่ยนภายในหมู่สมาชิก(ผ่านคูปองใจ)และนำไปแปรรูป(ทำอาหาร ฯลฯ)หรือแลกเปลี่ยนกับภายนอก(ขาย)เป็นเงิน เพื่อไปซื้อของจำเป็นภายนอกเข้ามา

ผมฟังท่านอธิบายด้วยความชื่นชม คิดในใจว่าการบริหารจัดการของกลุ่มตามที่ท่านคิดต้องสามารถมาก เดือนหน้าจะมีการประชุมโครงการวิจัยระบบแลกเปลี่ยนชุมชนที่นครราชสีมา และมีการลงพื้นที่ดูงานกลุ่มโดนตากลางด้วย ผมตั้งใจจะไปศึกษากลุ่มโนนตากลางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วจะมาเล่าเพิ่มเติมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)