การดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต)มีการเรียนรู้เรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑

๑) เรื่องของกฎระเบียบมีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมที่เคยผ่านมาของคณะกรรมการ ทั้งจากการเรียนรู้โดยอ่านเอกสาร การสอบถาม การศึกษาดูงาน มีการปรับปรุงเรื่อยๆเมื่อ ความผิดพลาดเกิดขึ้น

๒) เรื่องของการบริหารงาน อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างมาก เพราะเงินเป็นของทุกคน และไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ (ทำให้คณะกรรมการชุดนี้บางคนเป็นมาตั้งแต่ปี ๔๑ จนถึงปัจจุบัน) คณะกรรมการบาคนบ่นว่าไม่มีใครมาแทนเลยบางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกัน แสดงว่าเริ่มนึกถึงอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

๓)เรื่องการดำเนินงานนอกจากการปล่อยกู้แล้วยังต้องจัดการเรื่องของร้านค้ากลุ่มเนื่องจากมีการสนับสนุนจึงต้องมีการดำเนินการต่อ จากเดิมมีการเปิดร้านค้า แต่ล้มเหลวเมื่อมีร้าน เซเว่นอีเลเว่นมาเปิดที่บริเวณปากซอย อีกทั้งมีห้างใหญ่ๆมาเปิดระยะไม่ห่างมากประมาณ 12 กิโลเมตร อีกทั้งกระแสสังคมบริโภคเข้ามามากทำให้ร้านสู้ไม่ไหวต้องปิดตัวลง เปลี่ยนมาทำธุรกิจอื่นคือรับจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ให้โดยคิดฉบับละ 10 บาท ต่อมาเด็กที่รับก็ไม่สุจริต จึงล้มเลิก เปลี่ยนมาทำกิจการโทรศัพท์ให้เช่าเป็นนาที แต่เมื่อเกิดกระแสการแข่งขีนตลาดใหญ่เรื่องมือถือจึงขาดทุนทำให้ต้องล้มเลิกกิจการไป เลยนำเงินที่เหลือไปปล่อยกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ดำเนินกิจการค้าขายอยู่แล้ว (ของกลุ่มอื่นเงินไม่เหลือยังไม่มีคนว่าอะไรเลย แค่ขอให้เกิดกระบวนการก็พอแล้ว)