สุกัลยา53

วันแรกที่ส่วนกลาง

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ส่วนกองกลาง

ช่วงเช้า    

      วันนี้เราได้ย้ายจากโรงพิมพ์ขึ้นมาอยู่ที่อาคารประชาสัมพันธ์ชั้น5แล้ว อยู่ในส่วนกองกลาง เราขออธิบายงานในส่วนกองกลางที่นี้ก่อนนะค่ะ ในส่วนกองกลางทำหน้าที่ในการติดต่อรับงานที่จะมีผู้มาติดต่อในแต่ละแผนกของกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ชั้น5 ต้องเขียนใบสั่งงานและจดลงในสมุดบันทึกประจำวัน ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ จัดใบลงเวลามาทำงาน และทำเอกสารปะหน้าปกCD พร้อมลงรายละเอียดการเข้า-ออกของงานทุกชิ้นในชั้น5 ด้วย และยังมีหน้าที่ประสานงานระหว่างกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นด้วย งานในช่วงเช้าของวันนี้ เราได้นำปก CD ที่พี่หยกพิมพ์เสร็จแล้วใส่กล่อง CD โดยเอาปกที่ Print แล้วมาปะที่หน้ากล่อง CD และจัดวางให้เรียบร้อย เมื่อใส่ปกเสร็จแล้ว ก็มัดรวมกับม้วนวีดีโอต้นฉบับ พร้อมใบงานไปวางที่เคาท์เตอร์รอการมารับของผู้สั่งงาน

ช่วงบ่าย

     เราทำการCOPY CD โดยใช้โปรแกรมALCOHOL 120% เราทำทั้งหมด 15 แผ่น โดยงานที่ทำนั้นเป็นสปอตของการประหยัดไฟฟ้า เราทำตามใบสั่งงานที่มีผู้สั่งมา ขั้นตอนในการทำ

     -เลือก IMAGE MAKING WIZARD COPY

     -เลือกประเภทที่ต้องการ เราเลือก VIDEO CD กด NEXT

     -เลือก READ SPEED 16x (การที่เลือก16xนั้นเพราะเราต้องการความละเอียดของงานมากเราจึงต้องทำการคัดลอกแบบช้าๆ) ตั้งชื่อเป็น สปอต กด NEXTเครื่องก็จะทำการเก็บข้อมูลลงไปในไดร์ฟ C

     -เลือก IMAGE BURNING WIZARD

     -เลือกจำนวนแผ่นที่ต้องการ COPY เราเลือก15แผ่น แล้วโปรแกรมจะถามว่าเมื่อ COPY เสร็จต้องการลบข้อมูลไหม เราเลือกลบ แล้วก็ NEXT  เป็นอันเสร็จ

     เมื่อเราทำการคัดลอก CD เสร็จแล้วเราก็จัดส่ง CD พร้อมกับแนบใบงานที่สั่งมาเพื่อให้พี่เปิ้ลทำการคิดค่าจ้างแล้วเรียกคนสั่งงานมารับงานด้วย

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -วันนี้ถึงแม้ว่างานที่เราทำนั้นจะเป็นงานที่เราได้เคยทำมาแล้ว แต่เราก็ได้ฝึกฝนงานที่เคยทำแล้วให้คล่องยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าไม่ได้ประสบการณ์ใหม่แต่เราได้ความชำนาญงานที่เกิดขึ้นใหม่ในการใช้โปรแกรม ALCOHOL 120%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)