BAR “มหกรรม KM ภูมิภาค” : (1) ความคาดหวังและแนวคิด

ภาพรวมแนวคิดในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมเรียนรู้และปรับตัวโดยการจุดระเบิดที่ศักยภาพภายในของแต่ละภูมิภาคและเสริมพลังซึ่งกันและกันระหว่างภูมิภาคด้วยเครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมีสมาชิกเครือข่าย UKM ในแต่ละภูมิภาคเป็นแกนนำ

ความคาดหวัง ของงาน "มหกรรม KM ภูมิภาค ครั้งที่ 1"

         1. เกิดเครือข่าย KM ภาคเหนือตอนล่าง (ต้นแบบ)

         2. เกิดเครือข่าย KM ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมเรียนรู้และปรับตัว (ขยายผลไปยังภูมิภาคอื่น ๆ)

แนวคิด

ภาพรวมแนวคิดในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมเรียนรู้และปรับตัว
โดยการจุดระเบิดที่ศักยภาพภายในของแต่ละภูมิภาค
และเสริมพลังซึ่งกันและกันระหว่างภูมิภาคด้วยเครือข่ายกัลยาณมิตร
โดยมีสมาชิกเครือข่าย UKM ในแต่ละภูมิภาคเป็นแกนนำ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านรองวิบูลย์ ตามมาเรียนรู้แนวคิด จิตสรรค์สร้างครับ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะอาจารย์...
  • มีคนถามเหมือนกันว่าจัดงานนี้เพื่ออะไร
  • หว้าก็ตอบคล้ายๆอาจารย์ค่ะ
  • ถือเป็นการสานต่องานจากเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
,มาล่าต้องตามมาดูและเรียนรู้