ทีมผู้สูงอายุสร้างขวัญและกำลังใจ

 ทีมงานผู้สูงอายุ( เสื้อเหลือง)อำเภออุบลรัตน์ เตรียมนำของใช้ส่วนตัว เพื่อเยี่ยมผู้มารับ "ซ่อมสุขภาพ"ในโรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยเฉพาะ "ผู้ป่วยที่ไร้ญาติคอยดูแล"

 ทีมงานจากโรงพยาบาล Xapon-Inter District Hospital กำลังซักถามคุณหมอทานทิพย์ และ ทีมผู้สูงอายุ มาสร้างขวัญและกำลังใจ แจกถุงของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ป่วยทุกท่านที่นอนรักษาตัว ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

JJ