ขวัญและกำลังใจ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณภาพชีวิต ของผู้ถูกซ่อมสุขภาพ

ทีมผู้สูงอายุสร้างขวัญและกำลังใจ

 ทีมงานผู้สูงอายุ( เสื้อเหลือง)อำเภออุบลรัตน์ เตรียมนำของใช้ส่วนตัว เพื่อเยี่ยมผู้มารับ "ซ่อมสุขภาพ"ในโรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยเฉพาะ "ผู้ป่วยที่ไร้ญาติคอยดูแล"

 ทีมงานจากโรงพยาบาล Xapon-Inter District Hospital กำลังซักถามคุณหมอทานทิพย์ และ ทีมผู้สูงอายุ มาสร้างขวัญและกำลังใจ แจกถุงของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ป่วยทุกท่านที่นอนรักษาตัว ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)