อาจารย์ค่ะเราต้องส่งบทคัดย่อหรือป่าวค่ะแล้วส่งเมื่อไรได้ข่าวมาว่าส่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ แต่ทดลองยังไม่เสร็จเลยเราต้องเขียนอย่างไรดีค่ะแล้วต้องเอาไปให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนหรือป่าวเพื่อตรวจดูข้อผิดพลาด