สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองตาก(1)

คำขวัญว่า”เมืองพระเจ้าตาก ต้นกระบากสูงใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์”
                  อำเภอเมืองตาก ตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา มีคำขวัญว่า”เมืองพระเจ้าตาก ต้นกระบากสูงใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์
                             ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลที่ประทับรูปหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระราชอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลามีฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่าพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี
                                ศาลหลักเมืองสี่มหาราช สร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตมหาราชสี่พระองค์และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดตาก คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
                                วัดดอยข่อยเขาแก้วหรือวัดพระเจ้าตาก โบราณสถานประกอบด้วยโบสถ์ซึ่งมีใบเสมาคู่วิหารเจดีย์ และมีพระพุทธบาทจำลองอยู่ในโบสถ์ ด้านหน้ามีเจดีย์ 2 องค์ ใช้บรรจุอังคารมารดาและบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
                                วัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นวัดหลวงประจำจังหวัด มีเจดีย์ทรงมอญย่อเหลี่ยมไม้ 16 ภายในอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่วัดนี้ และเป็นที่ประดิษฐานพระแสนทอง พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตาก
                                วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)  เป็นวัดเก่าแก่ มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่มากมาย เป็นวัดที่มีกุฏิพระและโบสถ์ สร้างตามศิลปะยุโรป ต่อมาพระอุโบสถถูกไฟไหม้จึงสร้างขึ้นใหม่หน้าอุโบสถมีวิหารคตสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
                                วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง   เจ้านายฝ่ายเหนือเป็นผู้สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2397 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในมีเจดีย์ทรงมอญ ซึ่งบรรจุพระธาตุไว้ที่ส่วนบนของยอดฉัตร ที่วิหารประดิษฐานพระประธาน “หลวงพ่อพุทธมนต์” เนื้อสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 มีพุทธลักษณะที่สวยงามและมีผนังของวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
                                หนองน้ำมณีบรรพต เป็นบึงขนาดใหญ่พื้นที่มากกว่า 60 ไร่ ภายในบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ปัจจุบันสร้างเป็นสวนสาธารณะหนองมณีบรรพต
                                สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โครงสร้างเป็นสะพานแขวนขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร ฐานรากและเสาเป็นคอนกรีต จำนวน 5 จุด พื้นเป็นไม้ โยงยึดด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่เป็นสะพานแขวนที่สวยงามเหมาะสำหรับชมทิวทัศน์แม่น้ำปิง
                                ริมสายธารลานกระทงสาย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ ช่วงยามเย็นจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาสวยงามมาก เป็นที่จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#เกี่ยวกับจังหวัดตาก

หมายเลขบันทึก: 12696, เขียน: 19 Jan 2006 @ 09:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)