สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่สอด(2)

คำขวัญคือ “เจ้าพ่อพระวอองอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำรวยอัญมณี ชมของดีริมเมย”
                          วัดชุมพลคีรี เป็นวัดเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี ภายในวัดมีเจดีย์ ที่สร้างขึ้นใหม่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า ในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ส่วนในวิหารเป็นที่เก็บกลองโบราณอายุกว่า 200 ปี
                          วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2328 ภายในวัดมีโบราณสถานปูชนียวัตถุ ได้แก่พระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด(หลวงพ่อโต) เจดีย์วิหารสัมพุทโธ บนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆล้อมรอบถึง 233 องค์ และพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง 512,028 องค์ มีโบสถ์เก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี ที่บริเวณหน้าบันหลังคาโบสถ์มีลายไม้ฉลุสวยงาม บริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป
                           พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่  ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผากิ่วคอดเหมือน จะขาดออกจากกัน ชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์หินพระอินทร์แขวน บนก้อนหินมีเจดีย์ทรงมอญสร้างไว้มีขนาดพอดีกับความกว้างของก้อนหินเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวเมืองตากและจังหวัดใกล้เคียง จะมีงานนมัสการพระธาตุหินกิ่วทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์
                           คอกช้างเผือก โบราณสถานคอกช้างเผือก หรือพะเนียดช้าง ทำเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐมอญ มีความสูงประมาณ 1 เมตรเศษ กว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร ประวัติเล่าว่า พ่อขุนรามคำแหงได้ทำพิธีมอบช้างเผือกให้กับพระเจ้าฟ้ารั่ว(มะกะโท) ณ ที่แห่งนี้
                           น้ำพุร้อนแม่กาษา เป็นน้ำพุร้อนและมีบ่อน้ำร้อนอีก 2 บ่อ เมื่อเข้าไปดูที่ปากบ่อจะเห็นฟองอากาศและการเดือดของน้ำได้อย่างชัดเจน อุณหภูมิของน้ำสูงประมาณ 75 องศาเซลเซียส  ปัจจุบันมีห้องบริการอาบน้ำแร่และบ่ออาบน้ำรวม มีธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยป่าเขาสูงชันและไร่นา
                           ถ้ำแม่อุษา เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีห้องโถง 13 ห้องมีทางเดินถึงกันได้ทุกห้อง ภายในมีหินงอกหินย้อยรูปแบบต่าง ๆ แต่ละห้องจะมีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนกัน ภายในอากาศโปร่งเย็นสบายไม่อับ และเป็นที่อยู่อาศัยของค้าวคาวนับล้านตัว ใช้เวลาเดินชมความงาม 3 ชั่วโมง
                            ตลาดริมเมย(สุดประจิมที่ริมเมย)  ตั้งอยู่ตำบลท่าสายลวด เป็นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างพม่าและไทย มีตลาดขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของไทยและพม่า เช่น กุ้งแห้ง หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง ถั่วแปะจี่ พลอย ทับทิม กระเพาะปลา ถั่วปากอ้า เป็นแหล่งส่งออกสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำมันจากไทยสู่พม่า และเป็นแหล่งอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า ชาวพม่าจะนำอัญมณีที่ยังไม่ได้แปรรูปมาขายและไทยจะแปรรูปเป็นอัญมณี
                            แม่น้ำเมย(ต่องยิน)  เป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับพม่า ยาว 327 กม.  แม่น้ำเมยมีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอพบพระไหลผ่านอำเภอแม่ระมาด ท่าสองยางถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน  แล้วไหลเข้าในเขตพม่า ลงทะเลที่อ่าวมะตะบัน
                           สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อยู่ที่ตำบลท่าสายลวด เป็นสะพานสร้างข้ามแม่น้ำเมย ระหว่างอำเภอแม่สอด กับเมืองเมียวดี  ความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร เพื่อสร้างเชื่อมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่ประเทศเมียนมาร์
                           ล่องแก่งแม่ละเมา เป็นการล่องแก่งสายน้ำที่มีความยากประมาณระดับ1-2  เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เป็นการล่องเพื่อเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติทั้งสองฝั่งสายน้ำ ลำน้ำแม่ละเมา เป็นลำน้ำที่เกิดจากลำห้วยหลายสายจากเทือกเขาเขตติดต่อของอำเภอพบพระและอุ้มผางไหลไปรวมกับลำห้วยแม่กาที่อำเภอแม่สอดแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเมยที่อำเภอแม่ระมาด การล่องแก่งมีจุดเริ่มต้น 3 จุด ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง
                           อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ที่ตำบลพะวอ  อำเภอแม่สอด
                           น้ำตกป่าหมาก เป็นน้ำตกที่อยู่ในบริเวณห้วยสะมืนหลวง มีน้ำไหลตลอดปี ในท้องที่ตำบลพะวอ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#เกี่ยวกับจังหวัดตาก

หมายเลขบันทึก: 12695, เขียน: 19 Jan 2006 @ 08:58 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 22:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)