ดาราภรณ์ 48

หาข้อมูล

การฝึกงานของวันพุธที่ 18/01/49

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

     วันนี้หาข้อมูลทำโครงการกลุ่มกับธัญกรทั้งวันเลยค่ะโดยหาทั้งทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือในห้องสมุดของสำนักฯ โดยขอคำปรึกษาจากพี่ ๆ ในสำนักพอจะสรุปได้ดังนี้
  1. เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
  2. ผู้จัดทำถนัดและสนใจด้วย
  3. เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่
  4. ไม่ควรน้อยกว่า 5 นาที และมากกว่า 8 นาที
  5. หากเป็นสถานที่สำคัญต้องทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามขั้นตอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)