สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองตาก(2)

มีคำขวัญว่า”เมืองพระเจ้าตาก ต้นกระบากสูงใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์”

             อำเภอเมืองตาก ตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา มีคำขวัญว่า”เมืองพระเจ้าตาก ต้นกระบากสูงใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์”

สวนกระทงสาย  เป็นสวนสาธารณะที่จัดแสดงกระทงสายจำลอง กลางคืนจะมีแสงไฟประดับไว้สวยงาม
                                หนองหลวง เป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่บริเวณเป็นเกาะกลางน้ำมีถนนรอบเกาะประมาณ 475 ไร่ ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำมาอาศัยอยู่
หาดทรายทองแม่ปิง       เป็นหาดทรายเทียมที่จัดสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่เล่นน้ำหรือพักผ่อนหย่อนใจ ลักษณะเหมือนชายหาดในทะเล
                                ทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำปิง แม่น้ำปิงจะไหลจากเชียงใหม่มาที่จังหวัดตากตั้งแต่อำเภอสามเงาไปจนถึงกิ่งอำเภอวังเจ้า ในช่วงนี้จะเป็นแม่น้ำหลังเขื่อนที่จะมีความกว้างของแม่น้ำมากและมีทิวทัศน์สวยงามสามารถขับรถท่องเที่ยวเลาะริมฝั่งแม่น้ำได้ทั้งสองข้าง
                                ตรอกบ้านจีน(สำเพ็งเมืองตาก)  ในอดีตเป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าที่จะส่งมาจากปากน้ำโพและเป็นย่านธุรกิจการค้าของจังหวัดตากจะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่มาซื้อของและขนส่งสินค้า  แต่ปัจจุบัน เป็นเพียงหมู่บ้านเรือนไทยโบราณส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้สักซึ่งจะหาดูได้ยากในปัจจุบัน
                                วัดเขาถ้ำ  เขาถ้ำเป็นเขาสูงประมาณ 70 เมตร มีพระและเจดีย์บนยอดเขา มีก้อนหินใหญ่ สลับซับซ้อนกันเมื่อขึ้นไปถึงยอดจะมองเห็นทิวทัศน์เมืองตาก
                                วัดเขาราน้ำ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำปิง  เมื่อขึ้นไปบนวัดจะชมทิวทัศน์ได้สวยงาม ร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีเจดีย์หินแกรนิตที่สวยงามด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)