สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองตาก(3)

มีคำขวัญว่า”เมืองพระเจ้าตาก ต้นกระบากสูงใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์”

           อำเภอเมืองตาก ตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา มีคำขวัญว่าเมืองพระเจ้าตาก ต้นกระบากสูงใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์

                 อุทยานแห่งชาติลานสาง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเกือบตลอดพื้นที่ ส่วนที่สูงที่สุดของอุทยาน อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกและทิศใต้และลาดต่ำลงมาทางด้านทิศตะวันออก มีลำธารไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยลานสาง ห้วยท่าเลย์ คลองห้วยทราย ห้วยอุมยอม ป่าในเขตอุทยานมีทั้งป่าดงดิบ ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ สลับกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ  มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวและกางเต็นท์ ได้สถานที่น่าสนใจได้แก่
                                                ผาลาด  มีลักษณะเป็นแผ่นหิน มีความลาดชันเล็กน้อย ขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร
                                                น้ำตกลานเลี้ยงม้า (น้ำตกชั้นที่ 1) อยู่ตอนต้นของลำห้วยลานสาง มีลักษณะเป็นเนินหินเตี้ย ๆ กว้างประมาณ  6 เมตร กระแสน้ำที่ไหลตามลำห้วยลานสางลงมาตามช่องหิน น้ำจะถูกบีบจนมีระดับสูงขึ้นพุ่งผ่านช่องหินบีบให้มีกระแสน้ำไหลแรงตกลงสู่เบื้องล่าง ความสูง ประมาณ 10 เมตร มีตำนานโบราณเล่าเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย
                                                น้ำตกลานสาง (น้ำตกชั้นที่ 2) อยู่ตอนต้นของห้วยลานสางถัดจากน้ำตกลานเลี้ยงม้า มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกจะไหลพุ่งออกมาจากซอกเขา แล้วไหลลดหลั่นลงมา 3 ชั้น  รวมตัวลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง และไหลลงสู่น้ำตกลานเลี้ยงม้า  เป็นสถานที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับม้า ก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันบริเวณชั้นน้ำตกที่ 2  และบริเวณลานหิน จะมีรอยเกือกม้าของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ด้วย
                                                น้ำตกผาเงิ เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยผาเงิน มีความสูงประมาณ 19 เมตร น้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว
                                                น้ำตกผาผึ้ง (น้ำตกชั้นที่  3) อยู่ตอนต้นของห้วยลานสาง สูงขึ้นไปตามซอกเขาห่างจากน้ำตกลานสาง ประมาณ 600  เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาเรียบ ๆ ลาดชันประมาณ 70 องศา สูงประมาณ 30 เมตร
                                                น้ำตกผาน้ำย้อย อยู่สูงขั้นไปตามลำห้วยลานสาง ห่างจากน้ำตกผาผึ้งประมาณ 100 เมตร มีลักษณะเป็นซอกผาแคบ ๆ จึงบีบลำห้วยลานสางให้เล็กลงทำให้กระแสน้ำไหลผ่านด้วยความเร็วพุ่งลงแอ่งน้ำเบื้องล่าง น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 8 เมตร
                                                น้ำตกผาเท (น้ำตกชั้นที่  4) อยู่สูงขึ้นไปห่างจากน้ำตกผาผึ้งตามทางเดินประมาณ 1.4 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันประมาณ 25 เมตร เมื่อน้ำลำห้วยลานสางที่ไหลมาตามซอกเขาด้วยความเร็วมาถึงหน้าผาที่มีการลดระดับต่ำลงอย่างรวดเร็ว น้ำจะพุ่งพ้นยอดผาเป็นสายลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างด้วยความแรงจนน้ำกระจายเป็นฝอย ทำให้เกิดเสียงดังได้ยินแต่ไกล
                                                น้ำตกท่าเล่  เป็นน้ำตกขนาดกลาง แต่ละชั้นมีความสวยงามมาก สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะมีหลักฐานหลายอย่างที่ค้นพบบนภูเขานี้เช่น เครื่องปั้นดินเผา หม้อ ไห มีดพร้าและที่แปลกก็คือมีผลไม้หลายชนิดเช่นมะไฟ ลำไย ต้นพริกขนาดใหญ่ โดยไม่ทราบว่าปลูกไว้ในสมัยไหน
                                                สถานที่พัก มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าสถานที่กางเต็นท์
                                ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตาก (ดอยมูเซอ) เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 800 ฟุต ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณดอยมูเซอ ได้แก่ เผ่ามูเซอดำ ม้ง และลีซอ  อพยพมาจากมณฑลทางตอนใต้ของประเทศจีนและเมืองปันในเขตรัฐฉานของพม่า รวมทั้งเขตเชียงตุง  ภาษาที่พูดมีทั้งภาษาจีน- ธิเบต-พม่า ผสมกัน ไม่มีภาษาเขียนส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะพูดได้หลายภาษากว่าผู้หญิง มีอาชีพเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ ทุกปีชาวเขาแต่ละเผ่าจะจัดงานวันปีใหม่ขึ้น โดยมีหมอผีประจำหมู่บ้านเป็นผู้กำหนดวัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ชาวเขาแต่ละเผ่าอาจจะจัดงานนี้ไม่พร้อมกัน แต่ช่วงที่มักจะจัดงานนี้ได้แก่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนระยะเวลาของการจัดงานขึ้นอยู่ว่าผลผลิตที่ได้ในปีที่แล้วดีหรือไม่ ถ้าผลผลิตดีก็อาจจัดงานได้หลายวัน แต่ถ้าผลผลิตไม่ดีก็จะจัดเพียงสามวัน
                                ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอุมยอม เป็นที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้นำชาวเขาในการจัดการท่องเที่ยว มีการแสดงเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้จำลองบ้านมูเซอตัวอย่าง บริเวณด้านนอกจัดเป็นลานเต้นรำ(จะคึ)จำลองของชาวมูเซอ โดยจะคึเป็นการเต้นรำของชาวมูเซอที่มีการเต้นตลอดทั้งวันทั้งคืน ผลัดเปลี่ยนกันเต้นตลอดเวลาไม่ให้เสียงกระทืบเท้าหายไปจนกว่างานจะเลิก
                                เส้นทางศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านอุมยอม  เป็นการเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะของบ้านพักอาศัยและสามารถพักค้างคืนในหมู่บ้านได้
                                เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านอุมยอม เป็นการศึกษาทางธรรมชาติและการประกอบอาชีพซึ่งประกอบด้วยเส้นทางการทำสวนชา กาแฟ ไร่ข้าว แหล่งน้ำซับ ซึ่งจะแสดงให้เห็นวิธีการปลูกและการดูแลพืชผล ดังกล่าว รวมทั้งในระหว่างทางจะมีน้ำตกให้เที่ยวพักผ่อนด้วย เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 1 วัน
                                สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ตั้งอยู่บนดอยมูเซอริมถนนสายตาก-แม่สอด เป็นสถานีทดลอง และวิจัยเมล็ดพันธุ์ชา กาแฟ ผลไม้ ดอกเมืองหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ดอกบัวตองจะออก ดอกบานสะพรั่ง บนเทือกเขาบริเวณที่ตั้งสถานีทดลองพืชสวน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)