GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทำแผน KM ... นัดหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต้นแบบ

ตอนต่อมา ...12 ม.ค.49 เวลา 13.30 - 16.00 น . ประชุมคณะกรรมการKM กรมอนามัย ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย การประชุมครั้งนี้อาจารย์หมอสมศักดิ์ กำหนดเป้าหมายการประชุม เพื่อทำความเข้าใจแผน KM'49 ของหน่วยงานต้นแบบและการ clear concept 

การพิจารณาแผน KM มองใน 3 ลักษณะ คือ

 1. KM สนองตอบ Blueprint for Change (การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย)
 2. กิจกรรมตามแผนสนับสนุน 7 องค์ประกอบของเกณฑ์ประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรู้
 3. แผน/กระบวนการKM ได้กำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหรืองานที่รับผิดชอบ

และ แผนKM'49 ควร...

 • เป็นแผนที่พยายามบอกว่าองค์กรต้องทำอะไร เพื่อให้คนขององค์กรเกิดการจัดการความรู้ เพื่อให้ทำงานตามยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมให้ได้
 • ระบบ KM จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในยุทธศาสตร์ทั้ง 7ของกรมฯ

โดยกำหนดให้ศูนย์อนามัยเขต ของกรมฯ เป็นเป้าหมายในการทำให้เกิดการจัดการความรู้ ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย และจะบอกกับทุกศูนย์ ให้มีเรื่องนี้ในแผน และให้มี

 • จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในองค์กร / คนข้ามศูนย์ฯ เขต / ภาคี โดยใช้งานที่ต้องใช้ภาคีเครือข่ายเป็นตัวตั้ง
 • เวลาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้หาคน capture เพื่อเขียนเป็นเอกสารพร้อมให้คนอื่นเข้าไปดูได้ และอยากให้ขึ้นเว็ป หรือถ้าไม่ได้ ส่วนกลางโดยคุณหมอนนทลี ซึ่งเป็นเว็ปมาสเตอร์ kcenter จะขึ้นเว็ปให้ (เป็นองค์ความรู้ ว่าด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย)
 • KM Team กรมอนามัยจะจัดตลาดนัดความรู้ในปี 49 1ครั้ง และเชิญคนของกรมฯ ทุกศูนย์เขตมาร่วมาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง ประสบการณ์การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 12679
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ถ้ากำหนดวันจัดตลาดนัดความรู้แต่เนิ่นๆ ได้ก็ดีครับ   ผมจะไปร่วมด้วย

วิจารณ์ พานิช

รับทราบค่ะอาจารย์ จะนำเรียนเพื่อทราบเมื่อได้กำหนดวันชัดเจน ขออภัยนะค่ะอาจารย์...ที่เพิ่งตอบคำถามอาจารย์ในวันนี้