ณรงค์ชัย 17/01/49

หลังวันครูมีอะไรเคลื่อนไหวบ้าง
วันนี้ในช่วงเช้าเนื่องจากติดภาระกิจของงานกิจการนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเนื่องจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ขอนัดประชุมงานเพื่อจัดจ้างทีมเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในของกระทรวงการคลัง จึงมีประชุมด่วนเพื่อทำการตกลงในเรื่องของอัตราค่าจ้าง หัวข้อการแข่งขัน กฏการแข่งขันต่าง ๆ ที่ ข้าพเจ้าต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นในช่วงบ่าย จึงเดินทางกลับโรงเรียนราชวินิต ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนและฝ่ายโสตศึกษาที่ฝึกงานอยู่ไม่ค่อยมีงานอะไรที่ช่วยเหลือมากนักจึงทำการดำเนินงานที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังทำให้กับทางโรงเรียนคือการจัดทำฉากรายการโทรทํสน์ต่อด้วยการวัดขนาดของฉากและทำเรื่องเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดการทำฉากรายการโฮมรูมใหม่ เวลา 14.30น. ครูพี่เลี้ยงพี่วุธได้มอบหมายให้จัดซื้ออุปกรณ์จำพวกหัวแล้ง ไส้ตะกั่ว หัวปลั๊กแปลงสัญญาณ  จึงเดินทางไปยังบ้านหม้อเพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ถึงเวลา 16.00น.  จึงเดินทางกลับโรงเรียน เพราะทีแรกครูพี่เลี้ยงให้ลองดูที่เทเวสน์ดุก่อนแต่ไม่พบร้านที่จัดจำหน่ายจึงต้องเดินทางไปยังบ้านหม็อเพื่อจัดซื้อด้วยเหตุที่รถค่อนข้างติดจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน เวลา 17.00น. เดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)