นักเขียนหนังสือเด็กชื่อดัง Roald Dahl

สัมภาษณ์โดย BBC
http://www.bbc.co.uk/bbcfour/audiointerviews/profilepages/dahlr1.shtml