นสก.6 กับ PORTFOLIO -ความฉลาดทางอารมณ์

สรุปบทเรียนวันที่ 27 สิงหาคม 2550

ความฉลาดทางอารมณ์ โดยอ.กาญจนา วณิชรมณีย์ นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต

      ความฉลาดทางอารมณ์ ( Emotional  Quotient :EQ)   หมายถึง  ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข   ถ้าเรามี EQ ดีก็นำมาซึ่งความชื่นชอบ ชมเชย เชื่อถือและเชียร์สนับสนุน   โดยทั่วไปแล้ว EQ จะประกอบด้วย AQ (การมีแรงอึด ใจสู้ปัญหา มีความมุ่งมั่น) และMQ(มีคุณธรรม จริยธรรม) EQ

IQ สูงอย่างเดียวอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร       

IQ ธรรมดาและEQ สูง จะประสบความสำเร็จได้        

IQ สูงและEQ สูงยิ่งประสบความสำเร็จมาก  

เริ่มจากปรับการคิดใหม่ว่า " ทุกคนมีความสามารถ การพัฒนาคุณภาพงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานก่อน " คือ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มีกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งแนวดิ่งและแนวราบ มีกระบวนการประเมินผลงานทั้งจากตนเอง เพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก

บุคคลควรมีการพัฒนาด้วย 4H

H Head รู้จริงและชัดเจนในเรื่องนั้นๆ  = IQ ดี

H Heart มีใจมุ่งมั่น = EQ ดี

H Hand มีทักษะ มีฝีมือ = IQ+EQ ดี

H Human มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี = EQ ดี

การประเมิน EQ ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต เป็นเพียงตัวสะท้อนให้ทราบ EQ ของตัวเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนา EQ เท่านั้น เพราะEQเป็นสิ่งที่พัฒนาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดใจ

คำสำคัญ (Tags)#portfolio#นสก.6

หมายเลขบันทึก: 126297, เขียน: 08 Sep 2007 @ 15:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)