การขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การจัดการความรู้
 โครงการลดขั้นตอนการให้บริการการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ความนำ
        เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้บัตรประจำตัว เพื่อประกอบการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
 เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอน
การทำงานให้น้อยลง และเป็นการให้บริการแบบ One-Stop Service

ผลสำเร็จของงาน

    1. บริการออกบัตรประจำตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
โดยบัตร 1 บัตร ดำเนินการเสร็จภายใน 5 นาที ซึ่งจากเดิมต้องทำเรื่องจากโรงเรียน
และใช้ขั้นตอนการดำเนินการถึง 7 ขั้นตอน 7 จุดบิการ ระยะเวลา 2 วัน ลดขั้นตอนเหลือ
2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลา 5 นาที/บัตร

   2. ลดระยะเวลาให้บริการ ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

วิธีดำเนินการ

  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
  2. ทะเบียนคุมบัตร
  3. ดำเนินการออกบัตร, มอบบัตรให้ผู้รับบริการ และให้ผู้รับบริการลงลายมือชื่อรับบัตรไว้เป็นหลักฐาน
  4. เมื่อดำเนินการเสร็จ นำเสนอท่าน ผอ.สพท.รบ.1 เพื่อทราบ
ข้อจำกัดในการดำเนินการ

                   การดำเนินการออกบัตรประจำตัว จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้รับบริการ
ต้องมีเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน


ความสำคัญ (Keywords): ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

สันติ  รุ่งสมัย  รวบรวมและเรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการนโยบายและแผนองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 126287, เขียน: 08 Sep 2007 @ 14:49 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาดู
 • งง งง ครับว่า ทำไมพบนครปฐม 2 ท่านเดียว
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ถ้าทุกเขตดำเนินการได้เช่นนี้ก็คงจะสุดยอด