การจัดทำแฟ้มสะสมงานประจำปีเพื่อพัฒนาตนเอง

pit
รายละเอียด AWR ครับผม

เท่าที่ผมทำงานมา 4 ปี ในโรงเรียนแห่งนี้กล้าพูดได้เลยว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงไม่กี่คนที่จัดทำแฟ้มสะสมงานประจำปีนี้ เพราะมีจุดมุ่งหมายการทำเพื่อพัฒนางานของตนเองในภาพรวมให้ดีขึ้น โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ ได้แก่งานประจำ  งานพิเศษ และงานพัฒนาตนเอง

1) งานประจำ ได้แก่งานที่ปฏิบิตเป็นงานที่เรียกว่ารูทีน เช่น การสอน ก็เริ่มแต่การเตรียมการสอน  การบันทึกการสอน การสรุปผลการสอน , การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก็ได้แก่ การจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน , สรุปการเยี่ยมบ้าน , การให้คำปรึกษาและแกไขปัยหารายบุคคล , การศึกษากรณีรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา

2) งานพิเศษ ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เช่นตำแหน่งสำคัญๆ เช่นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ , หัวหน้างาน , เจ้าหน้าที่ หรืออื่นๆ  ที่ไม่ใช้การสอนและการดูแลนักเรียน

3) งานพัฒนาตนเอง ได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ  โดยมีการสรุปรายงานผลและมีการขยายผล เช่นจัดประชุมด้วยตนเอง , หรือจัดอบรมด้วยตนเองให้แก่บุคลากรในโรงเรียน , นอกจากนี้ยังมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อเสนอให้ผู้บริหารชั้นต้นได้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

หมายเหตุ  ก่อนที่จะนำเสนองานในแต่ละด้านจะต้องนำเสนอในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่

1) บทนำ

2) บริบทของตนเองในสถานศึกษา/จุดมุ่งหมายของการทำแฟ้มสะสมงานประจำปี

3) โครงสร้างงานทั้ง 3 ด้าน

เมื่อเข้าไปในรายละเอียดแต่ละงานก็จะเขียนแสดงในรานละเอียดดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ

2) ลักษณะการปฏิบัติงานอย่างละเอียด/พรรณางานที่รับผิดชอบ

3) สิ่งที่ประทับใจ

4) สิ่งที่ควรปรับปรุง

5) ข้อเสนอแนะ

ศึกษาได้จากเอกสารไฟล์ที่แนบนะครับ / ไม่รู้จะได้รึเปล่านะครับยังไมได้ลองเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pit

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#awr#awr detail

หมายเลขบันทึก: 126194, เขียน: 08 Sep 2007 @ 00:24 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)