วิทยากรชุมชน

ครูนอกระบบ
ชุมชน
ผลจากการเสวนาระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเยาวชนทะเลาะวิวาทอำเภอพระยืน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ณ.ห้องประชุมอำเภอโดยนายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอพระยืน และมอบหมายให้นายสุรินทร์ หว่าง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระยืนและคณะครู กศน. เป็นวิทยากร ในการระดมความคิดเห็นฯ เป็นที่เรียบร้อยและได้มีการประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์ทำให้ ศบอ.พระยืนได้รับการติดต่อจากกลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนให้ส่งแฟ๊กซ์สรุปที่เป็นเอกสารให้ เพื่อนำเสนอกระบวนการบทบาทการทำงานในชุมชนการจัดการความขัดแย้งทำอย่างไร
     จากผลการทำงานเชิงประจักษ์ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิ์ เชิญเป็นวิทยากร(ศบอ.พระยืน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ณ.โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งในชุมชน คณะครู ศบอ.พระยืน นายสุรนิทร์ หว่างจิตร ผอ.ศบอ.พระยืน ครูศูนย์การเรียนชุมชนประกอบด้วย  นายอุทัย จาตุรส นายประยุทธ ขันหนองโพธิ์ นายเอกลักษณ์ อักษรวิทย์ และนางนันทนา อักษรวิทย์ เวทีนำเสนอช่วงเวลา 10.45 - 12.00 น. ในรูปแบบ พาเวอร์พร้อยท์ นายสุรินทร์ หว่างจิตร เป็นผู้นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กรมศิลปากร กรมสุขภาพ กรมการปกครอง องค์กรพัฒนาชุมชนและตัวแทนผู้นำชุมชน 16 จังหวัด
      ทำให้ทุกคนได้รู้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกโรงเรียนมีอะไรบ้าง และบทบาทหน้าที่ของ ครู กศน.กับชุมชนเกี่ยวข้องกันอย่างไร และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนอย่างไร ที่สำคัญและเป็นความภูมิใจคือทุกคนที่เข้าร่วมประชุมจะได้รู้จัก ศบอ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ครูการศึกษานอกโรงเรียนทำงานอย่างไรคนในชุมชนถึงยอมรับรักครู กศน.
     มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การไม่เข้าใจ การโต้แย้ง นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา ถ้าไม่พูดทุกภาคส่วนก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจการทำงานของหน่วยงานราชการ แต่ละองค์กรมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไก้รับมอบหมายจากรัฐบาลบ้างครั้งเหมือนกันแต่บ้างครั้งก็แตกต่างกัน บทสรุปออกมาดีเป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และได้พูดถึงพื้นที่นำร่องในการประสานความร่วมมือในปี 2551 กลุ่มพหุภาคี 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ตำบลหนองแวงโสกพระ อ.พล และ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  (มีเรื่องดีเกี่ยวกับ กศน.เลยมาเล่าให้ฟังจะได้ดีใจด้วยกัน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.

คำสำคัญ (Tags)#ความภูมิใจ

หมายเลขบันทึก: 125304, เขียน: 05 Sep 2007 @ 15:48 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)