ครูกาญน้อย

พนักงานราชการ
สพท.นม.6 สพท.นภ.2
Usernamekrukorat
สมาชิกเลขที่29334
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา 

            2538 - 2543  ม.1 - ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

            2544 - 2547  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ผลิตพืช รุ่น 9  รหัส 44

            2549 -2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประสบการณ์ทำงาน

             2548 ครูปฏิบัติการสอน วิชาชีววิทยา สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่

            2548 ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนบัวใหญ่  

            ปัจจุบัน  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สังกัด สพท.นม.6