คืนสู่ธารชีวิต..(Back to the source)

คืนสู่จุดกำเนิดชีวิต...ต้นกำเนิดสรรพสิ่ง

หลายครั้งที่เราดำเนินชีวิตเดินหน้ามาตลอด ไม่เคยได้พัก  ไม่เคยได้คิดว่า  ......เราเกิดมาเพื่ออะไร?  ไม่เคยตั้งคำถามนี้กับใคร?....แล้วจะอยู่เพื่อ(ใคร? อะไร? อย่างไร?)  ถ้าเรามีคำตอบที่เรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่เราได้คำตอบมานั้น เป็นสัมมาทิฎฐิ หรือไม่?.................

ถ้าเป็นการพิสูจณ์ว่าคิดเองหรือได้คำตอบจากไหน? เคยอ่าน เคยเห็น เคยประสบมา หรือไม่?  เท่านี้ยังไม่พอ ต้องมีต้วชี้วัด เช่น เราเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่? ทำดีย่อมได้ดีใช่หรือไม่?  หรือถ้าเราทำไม่ดี ด้วยกาย วาจา และใจ ต้องได้รับผลกรรมใช่หรือไม่? และเราเชื่อว่า อริยสัจจ์สี่ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นความจริง อย่างนี้ เป็นสัมมาทิฎฐิ  ก็ใช่ครับ  อริยสัจจ์สี่ เป็นสัมมาทิฎฐิ เหล่านี้เป็นต้น......

ท่านอาจารย์พุทธทาส  ท่านชอบนำเอาพุทธสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง เช่น สุญญตา..นี้เรียกว่า..มหาปุริสวิหาร  แปลว่า  ความว่าง  นั่นแหละคือวิหารของพระมหาบุรุษ.......  และพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันโดยส่วนพระองค์อีกว่า ตถาคตอยู่...ด้วยส่วนของสุญญตาวิหาร คือฆ่าเวลาด้วยสุญญตาวิหาร และใช้ชีวิตล่วงไปแต่ละวันด้วยสุญญตาวิหาร....

สุญญตาวิหาร คือ การเป็นอยู่ด้วยความว่าง  มีลมหายใจอยู่ด้วยความว่าง  ...เป็นความว่างต่อความรู้สึก(ตัณหาและอุปาทาน)ตั้งแต่ระดับเล็กสุด ไปจนใหญ่สุด จากนามธรรมที่มีความหมายและไม่มีความหมายในชีวิต

การกลับคืนสู่ธารชีวิต (Back to the source) เป็นการมีชีวิตอยู่ มีลมหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกต่อความว่างตลอดเวลา หรือ สุญญตาวิหารนั่นเอง...การกลับคืนสู่ธารชีวิต จึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ และมีแต่สัมมาทิฎฐิ  พร้อมที่จะสร้างคุณงามความดี  คุณธรรมไร้ขีดจำกัด และคุณประโยชน์เอนกอนันต์.........

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาชุมชน#สัมมาทิฎฐิ#ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน#สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน#กลับคืนสู่ธารชีวิต

หมายเลขบันทึก: 125213, เขียน: 05 Sep 2007 @ 12:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
สาธุ

สวัสดีครับ...berqer0123  ขอขอบคุณที่มาอนุโมทนาสาธุ  ......ครับ เรื่องบางอย่างในชีวิตคนเรา ถ้าไม่มีหลักคิด คงเคว้งคว้างน่าดูครับ 

เนื่องจากถ้าในยุคที่เกือบจะเป็นกลียุคอยู่แล้ว  ....เรายังทำตัวตามสบาย มีบัตรเครดิตเยอะ ๆ แล้วใช่ไม่ถูกทาง ไม่ถูกต้อง ก็ก่อให้เกิดปัญหาได้ หลายอย่างเช่น การหมุนเงินเพื่อให้พอสำหรับเดือนหนึ่ง  หรือการประหยัดพองามที่ทำได้ แล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรเป็นน่าจะทำได้บางในแต่ละคน เพื่อความอยู่รอด  พอเพียง  และยั่งยืน ได้อย่างไร? ......

ผมอาจจะไม่เรียกร้องว่า ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร  แต่อย่างน้อยคิดสักนิดว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับเรื่องอะไรบ้าง  ....โลกร้อน เป็นเรื่องต้องรู้  แต่บรรษัทข้ามชาติค้าปลีกกันเข้ามาทำลาย ร้านค้าชุมชน ร้านชำ  โชว์ห่วย และตลาดสด ซึ่งมาฐานที่คนไทย ด้วยความสะดวก  สบาย  อีกสารพัด  เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจข้ามชาติเหล่านี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตไปทุกเรื่อง  เมื่อเขาถอนตัวไป เราจะทำอย่างไร  พึ่งตนเองไม่ได้แน่นอน....... ใครจะมาช่วยเราครับ