ปัจจัยอุปสรรคต่อการ share knowledge

คนถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการ share knowledge มากที่สุด เพราะปัญหาเกิดจากการที่คนไม่ยอมเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆอาจมาจากหลายๆปัจจัยได้แก่ การถือหลักอาวุโส ไม่สนใจใครแล้ว นี่คุณเป็นใคร เด็กที่ไหนก็ไม่รู้ พูดอะไรจะมีความรู้เหรอ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง การโอ้อวดดี ถือตน ก็เป็นอีกเรื่องอย่างเช่น ผมจบนอก คุณจบที่ไหนเหรอ อ๋อ จบจากหาดใหญ่เหรอ ชนบทจังแล้วความคิดคุณจะ inter เหรอ นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมว่าคุณเองก็รู้ การเป็นเสือสุ่มก็อีกเรื่องมองว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวเอาความคิดเราไปใช้ก็แย่ซิ ควรจะมองถึงเป้าหมายร่วมกันมากกว่า การทำงานอย่ามองด้านเดี๋ยวควรจะมองหลายๆด้าน และควรจะเปิดใจ รับสิ่งต่างๆ และเปิดใจถ่ายทอดสิ่งต่างๆแล้วคุณจะรูว่ามันจะดีอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน share ideaความเห็น (0)