สวัสดีครับ วันนี้ผมมีบทความเรื่อง Ten Principles of Knowledge Management มาฝากนะครับ โดย Thomas H. Davenport, PhD ได้ทำการสรุปเอาไว้ที่ web http://www.mccombs.utexas.edu/kman/kmprin.htm มาเล่าย่อๆ เป็นภาษาไทยให้ได้อ่านกันนะครับ

ด้วยความที่ตอนนี้ การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่กำลังมาแรงมาก และทาง Thomas ได้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการความรู้ถึง 2 ปี และประสบการณ์อื่นๆอีกมากมาย พอจะสรุปออกมาได้ 10 หัวข้อ ผมจึงลองนำมาแปลเป็นไทย อยู่ 3 ประเด็น ดังนี้นะครับ

 

  1. การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่แพง
    ความรู้ถือเป็นทรัพย์สิน ต้องลงทุนในเรื่องต่างๆเช่น การรวบรวมความรู้, เพิ่มมูลค่า, พัฒนา และอบรม ซึ่งมีการคำนวณกันว่า จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7-10% ของรายได้องค์กร แต่ ในเมื่อในเป็นสิ่งที่แพง แล้วต้นทุนของการละเลยและโง่เง่าละ? มันจะเสียค่าใช้จ่ายแค่ไหน และจะเสียมูลค่าของบุคลากรไปเท่าไร
  2. การจัดการความรู้ที่ดี ต้องการวิธีการที่ผสมผสานระหว่างคนและเทคโนโลยี
    คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ดี มนุษย์ก็เช่นกัน ต่างก็มีจุดดีกันคนละด้าน ไม่มีอะไรที่มาทดแทนกันได้ ระบบที่ดี ก็จะผสมผสานกันระหว่าง คน และ เทคโนโลยี
  3. การจัดการความรู้ เป็นเรื่องที่มีการเมืองมาก
    "ความรู้คือพลัง" ใครๆก็รู้กัน และใครๆก็รู้ ความรู้มันก็เกี่ยวกับการเล่นการเมืองในที่ต่างๆเหมือนกัน เพราะมันก็เกี่ยวกับอำนาจ และการเงิน ถ้าลดเรื่องนี้ได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับองค์กรมาก