ความเห็น 736

Ten Principles of Knowledge Management

สกนธ์
IP: xxx.151.193.18
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมนะครับ

1.

ปัจจัยต่อต้าน คือ คิดว่าแพง

แนวทางแก้ไข คือ ให้พิจารณาให้ละเอียด ว่าที่แพง แพงจริงหรือเปล่า คุณจะเสียอะไรบ้าง กับการที่จะไม่มีการจัดการความรู้ เพราะการมองเพียงแต่มูลค่าเงินที่ต้องจ่าย ทำให้เรามองเพียงด้านเดียว

2.

ปัจจัยต่อต้าน คือ ต้องอาศัยเทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์

แนวทางแก้ไข คือ ปรับความเข้าใจใหม่ การจัดการความรู้ ไม่ใช่เทคโนโลยี ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการผสมผสาน ศาสตร์และศิลป์ รวมคน, ความรู้ และอาจจะมีเทคโนโลยี เข้ามาร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

3.

ปัจจัยต่อต้าน คือ ความรู้ คืออำนาจ เรื่องอะไรจะให้คนอื่นง่ายๆ

แนวทางแก้ไข คือ มองมุมใหม่ อย่าเห็นแก่ตัว สังคมเป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ยิ่งใช้ ก็ยิ่งเพิ่มพูน มันไม่ได้หายไปให้ ถ้าให้ ก็จะได้กลับคืน