บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

      กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ถูกจัดให้อยู่ในด้านสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้างการบริหารงานและส่วนราชการปรากฏ ดังนี้

    วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน  พัฒนาประชากรให้มีงานทำ  มีศักยภาพ  สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีหลักประกันมั่นคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

     พันธกิจ

       1. สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาฝีมือแรงงาน  เสริมสร้างศักยภาพ  องค์ความรู้ และความสามารถของกำลังแรงงาน

      2. ส่งเสริม ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีงานทำของประชากร  รวมทั้งจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน

      3. คุ้มครอง  ดูแลให้แรงงานมีความมั่นคง  มีความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

      4. บริหารจัดการให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

     5. พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านแรงงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

    ภารกิจ

      ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 หมวด 15 มาตรา 34 กำหนดให้ กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและค้มครองแรงงาน  พัฒนาฝีมือแรงงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ  และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน  และในมาตรา 35 กำหนดให้มี 6 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#บทบาท ภารกิจ กระทรวงแรงงาน#วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน#พันธกิจกระทรวงแรงงาน

หมายเลขบันทึก: 124839, เขียน: 04 Sep 2007 @ 10:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

นายปราโมทย์ กุศส
IP: xxx.26.234.154
เขียนเมื่อ 

ว่างงาน

นางสาวราวดี อ่อนคำหล้า
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ถ้าประกาศสอบภาค ก. อบต. เทศบาล หรือมีประกาศสอบรับพนักงานราชการ บอกหนูด้วยนะคะ

หนูจบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

วราภรณ์ แจ่มใส
IP: xxx.47.129.17
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีตำแหน่งงานว่างบอกหนูด้วยจะได้ไปสมัคร

วิภาพร บุตรพรม
IP: xxx.164.135.228
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

         เนื่องด้วยดิฉันเป็นคนกาฬสินธุ์อยากกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ จบ ปวส.คณะบริหาร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อเนื่องปริญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด หากมีงานใดที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จบหรือเปิดรับสมัครในวิชาที่ดิฉันสามารถสมัครได้

         ขอความกรุณาโปรดแจ้งให้ดิฉันทราบจักเป็นพระคุณยิ่งขอบพระคุณไว้ ณ. ที่นี้ด้วย (ขอบคุณค่ะ)    

อรรถพล แก้วสอาด
IP: xxx.47.128.183
เขียนเมื่อ 

ผมจบม.6 มีความสามารถด้านงานกระจก อลูมิเนียม กำลังตกงานหากมีงานว่างกรุณาติดต่อทางอีเมล โทร 085-4421835

อุมาพร โพนเงิน
IP: xxx.47.128.183
เขียนเมื่อ 

ดิฉันถนัดด้านการบริการ และการขายกำลังตกงานกรุณาติดต่อ โทร 085-4421835

เขียนเมื่อ 

ต้องการที่จะขอทราบรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่อยู่นายจ้าง เพื่อติดตามป้องการโรค

เขียนเมื่อ 

ต้องการที่จะขอทราบรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่อยู่นายจ้าง เพื่อติดตามป้องการโรค

วิศัลย์สยา สิงห์คะนอง
IP: xxx.47.235.200
เขียนเมื่อ 

อยากไปทำงานด้านนวดมาค่ะจบมาแล้วมีมีใบประกาศแล้วค่ะ มี150ชั่วโมงและ50ชัวโมง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่าอยากไปทำมากนะค่ะ

IP: xxx.26.238.158
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีใครออกมาตรวจสอบ หจก.วิเศษเทรดดิ้ง กาฬสินธุ์ บ้างเลย ว่าเค้าจ่ายค่าแรงยุติธรรมกับผู้ใช้แรงงาน(ทาส) บ้างรึป่าว อันที่จริงน่าจะตรวจสอบกันบ้าง เข้มงวดบ้าง ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา เขาจัดการเอง .. แล้วจะเอาความเสมอภาคกับคำว่ายุติธรรมมาอ่านทำไมครับ ถ้าไม่เข้าใจความหมาย.... ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ผมรู้แน่ๆ ว่าไม่ได้มีแค่น้องผมที่โดน แล้วก็ต้องมีอีกหลายๆคนที่เคยฟ้องกรมแรงงานจังหวัดด้วย.. ขอบคุณอย่างสูงครับ ถ้ากรุณาดำเนินการ.

นางสาวทัศวรรณ จันทร์เทพ
IP: xxx.206.163.110
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นคนกาฬสินธุ์ อยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิด ถ้ามีตำแหน่งงานว่างกรุณาโทรกลับมาบอก หรือว่าส่งเมลล์ก็ได้นะคะ

เบอร์ 089-0562759 อีเมลล์ [email protected] จบการศึกษา ปวส. สาขา ภาษาธุรกิจอังกฤษ (บริหารธุรกิจ)

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต กาฬสินธุ์

คนเสื้อแดง กาฬสินธุ์
IP: xxx.123.62.39
เขียนเมื่อ 

เรียนเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน

ผมมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ได้ไปก่อสร้างอาคารที่ ร้านมั่นดีอะไหล่ยนต์ พอเสร็จงานก่อสร้างแล้ว เจ้าของร้านก็แสดงนิสัยเดิมคืออยากใช้แรงงานคนฟรี ก็หาเรื่อง ตำหนิทุกอย่าง สุดท้ายก็ชักดาบค่าแรง คือไม่จ่าย อยากได้ไปฟ้องเอา ในกรณีอย่างนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะช่วยเหลือผมได้หรือเปล่า ผมเห็นแกประกาศรับคนไปทำงานเพิ่ม ก็เลยเป็นห่วงว่า จะถูกหลอกใช้งานฟรีเหมือนผม คนอย่างเจ้าของร้านมั่นดีมันรวยบนความทุกข์ของคนอื่น ลองไปตรวจสอบดูบ้างนะครับ อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล ขอขอบคุณ

ชื่อ น.ส.จงรักษ์ ใจอ่อน
IP: xxx.26.239.203
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเรียนจบ บริหารธุรกิจ สาขา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีงานว่างเกี่ยวกับสาขาที่ดิฉันเรียนจบ กรุณาแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

tou
IP: xxx.123.182.177
เขียนเมื่อ 

บทบาทหน้าที่ของแรงงานคือะไร