แจ้งข่าวสารฉับไวด้วยการใช้เทคโนโลยี

ดีอ่วม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้เทคโนโลยี

แจ้งข่าวสารฉับไวด้วยการใช้เทคโนโลยี
                                                                       โดย ศน.บังอร  ดีอ่วม
  
       เนื่องจากการส่งหนังสือราชการและข่าวสารในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นการเชิญประชุม เรื่องด่วนที่สุด  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การส่งหนังสือตามลำดับขั้นตอนเกิดความล่าช้า  การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา ดังนี้
       ๑. ประสานโดยทางโทรศัพท์ส่วนตัวกับผู้บริหารหรือครูที่สามารถติดต่อได้กรณีโรงเรียนไม่มีโทรศัพท์ของโรงเรียน
      ๒. ประสานทางโทรศัพท์หรือส่งโทรสารให้โรงเรียนและส่งเอกสารให้โรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
     ๓. การใช้ระบบ e-office ในการส่งเอกสารกรณีโรงเรียนมีระบบ Internet
    ๔. การเชิญประชุมจะใช้วิธี SMS(Short  Message) ส่งตรงถึงผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง

    ซึ่งการใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาความล่าช้าในการส่งเอกสารการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร ตามลำดับขั้นตอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bangorn's Book

คำสำคัญ (Tags)#การใช้เทคโนโลยี#ข่าวสารฉับไว

หมายเลขบันทึก: 124799, เขียน: 04 Sep 2007 @ 08:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)