วันพฤหัสที่ 19 มกราคม นี้ คณะนิติฯ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์ คงจะได้รับความรู้ชัดขึ้น  วิทยากรท่าน อ.ฉัตรมงคล  แน่นหนา ท่านมาจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  เคยไปฟังท่านพูดเรื่องเดียวกันนี้ตอนมาที่คณะเภสัช แต่น่าเสียดายไม่ได้มีโอกาสได้ทำเวิร์คชอปเพราะตอนบ่ายมีงานที่คณะ  มาวันนี้จะได้ฝึกปฏิบัติจริงซะที