วันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเขียน Blog ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผมพยายามเขียน Blog ตามคำแนะนำของ ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนำพวกเราไปประชุมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 1/2549 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2549 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม และได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากคุณกระป๋องในการเขียน Blogฉบับนี้ ซึ่งผมจะขอ AAR (After Action Review) (อาจจะช้ากว่าคนอื่น ๆ ที่ได้เขียน Blog ในเรื่องนี้ไปบ้างแล้ว) จากการไปเข้าร่วม UKM ในครั้งนี้ครับ ...จากการที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานการประชุมเสวนาการจัดการความรู้เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 ณ จังหวัดมหาสารคาม ผมคิดว่าสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก่อนไปเกี่ยวกับ " การบูรณาการระบบคุณภาพ " ซึ่งประกอบด้วย สมศ.  ก.พ.ร.  ก.พ. และ สตง. ยังไม่ค่อยชัดเจนนักสำหรับการบูรณาการระบบคุณภาพทั้ง 4 ระบบดังกล่าว  ถึงแม้ ม.มหาสารคามจะพยายามหาตัวชี้วัดที่เป็นตัวร่วมกันได้บ้างในส่วนของ ก.พ.ร.กับ สมศ. ก็ตาม ซึ่งผมคิดว่าเป็นก้าวแรกของการบูรณาการระบบทั้ง 2 นี้เข้าด้วยกัน และจากการประชุมเสวนาในครั้งนี้ทราบว่าในปี พศ.2549 ทางสมศ.อาจจะเป็นผู้ประเมินมหาวิทยาลัยแทนบริษัททริส ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ ก.พ.ร. ดังนั้น การหาตัวชี้วัดที่เป็นตัวร่วมกันระหว่าง ก.พ.ร. และ สมศ. จึงเป็นวิธีการที่ดีในการเตรียมพร้อมรับการประเมินในปี พ.ศ.2549 นี้   โดยพยายามจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง ก.พ.ร. และ สมศ. ไว้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้พร้อม ซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็กำลังพัฒนาฐานข้อมูลในส่วนของ NUQA ของมหาวิทยาลัย ให้พร้อมรับการประเมินทั้ง ก.พ.ร. และ สมศ.อยู่ (มีทีมงานจาก ศูนย์ IT เป็นผู้ดำเนินงาน) สำหรับในส่วนที่ผมได้รับเกินความคาดหวังก็คือ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง " Feeds" ด้วยระบบ " FeedSpring " และเรื่อง " ระบบรวบรวมข่าวสารมหาวิทยาลัย " ด้วยระบบ " PlanetMatter " ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่าย และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและรหัสต้นฉบับที่ " Feed Spring.com " และ " PlanetMatter.com " ครับ หากท่านใดสนใจก็ลองดาวน์โหลดดูนะครับ  อ้อลืม บอกไปว่า ผู้ที่มาบรรยายให้ฟังทั้ง 2 เรื่องนี้ก็คือ อ.ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน จาก ม.สงขลานครินทร์ครับ ไม่น่าเชื่อว่า อ.ท่านนี้จะทั้งน่ารักและเก่งมากครับ  คิดว่าผู้อ่านคงจะได้เห็นหน้าอาจารย์แล้วจากผู้เขียน Blog ท่านอื่น ๆ ก่อนหน้านี้นะครับ   นอกจากนี้ ผมยังได้พบท่าน ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ด้วย ท่านเป็นคนที่เก่งมากอีกคนหนึ่ง เพราะระหว่างการประชุมเสวนา ท่านได้สรุปหัวข้อต่าง ๆ ไว้ใน Blog ของท่านหลายเรื่องแล้ว เช่น KM ของ สมศ.  KM ของ สตง. และ KM เพื่อราชการใสสะอาด เป็นต้น แต่เรื่อง KM ของ ก.พ.ร. ซึ่งผมสนใจมากท่านยังไม่ได้เขียนครับ   ถ้าหากท่านได้เขียนไว้ด้วยก็จะครบทั้ง 4 ระบบคุณภาพนะครับ  ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ท่านช่วยเขียนให้ด้วยครับ ผมกำลังรออ่านอยู่ครับ และสิ่งที่ผมได้รับเกินคาดอีกเรื่องก็คือ วิธีการทำ AAR ซึ่งท่านได้นำมาใช้ในการสรุป UKM ในครั้งนี้  ผมคิดว่าท่านฉลาดจริง ๆ (คิดได้อย่างไงเนี่ย) มันเป็นวิธีการที่ได้ผลมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสรุปได้ว่าเราได้อะไรจากการประชุม  ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนมาประชุมหรือเปล่า และได้อะไรน้อยกว่าที่คาดหวังไว้  นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แก่ผู้จัด และผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปได้รับทราบด้วย และยังให้ผู้เข้าร่วมประชุมบอกด้วยว่าตัวเองจะไปทำอะไรหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้  ผมคิดว่ามันเป็นการสรุปผลการประชุมที่ได้ผลดีมาก ซึ่งคิดว่าในการจัดประชุมทุกครั้ง ควรจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ทำ AAR ทุกครั้งไปครับ และจากการประชุมครั้งนี้ ผมจึงต้องมาเขียน AAR ใน Blog ครั้งนี้ไงล่ะครับ  และเป็นการเปิดตัวของผมในBlog ด้วยครับ ครั้งนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ หวังว่าผู้อ่านคงจะไม่เบื่อจากการอ่าน Blog ในครั้งนี้ของผมนะครับ  สำหรับการเขียน Blog ครั้งต่อไป ผมจะพยายามนำเรื่องเกี่ยวกับ ก.พ.ร.มาเขียนไว้นะครับ รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ ก.พ.ร.ของมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ  ฉบับนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ