ความคืบหน้า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ”

และคาดว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรน่าจะแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.2549 หรือปี พ.ศ.2550

         ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ ซึ่งจะเปิดประชุมในสมัยต่อไป ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรคงจะนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ และคาดว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรน่าจะแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.2549 หรือปี พ.ศ.2550 สำหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยที่คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ.2549 น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ

         จากข่าวสภาอาจารย์ โดย สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๙

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)